Zarząd OSP Gorzyce z absolutorium. Zdjęcia.

0
2022

W sali bankietowej GCK w Gorzycach (1 lutego 2020 r.) odbyło się zebranie sprawozdawcze jednostki OSP Gorzyce za rok 2019.
Po odczytaniu sprawozdań z działalności OSP, sprawozdania finansowego oraz sprawozdania komisji rewizyjnej, która wnioskowała o przyznanie absolutorium obecnemu zarządowi OSP Gorzyce, zgromadzeni członkowie czynni uprawnieni do głosowania jednogłośnie przyjęli sprawozdania i udzielili absolutorium prezesowi OSP Piotrowi Tatarczykowi wraz z zarządem.

Kolejnym ważnym punktem zebrania było wręczenie odznak za „Wysługę lat” druhom OSP Gorzyce:
Jakub Piecha
Dariusz Sitek
Robert Hercog
Edward Drzyzga
Krzysztof Kremzer
Leszek Kostka
Kazimierz Student
Zbigniew Fonfara
Jerzy Stebel

W zebraniu uczestniczyli:
Przedstawiciel PSP Łukasz Przybyła
Przedstawiciela Powiatowego ZOSPRP Iwona Wajsman
kOMENDANT GMINNY zosprp JERZY GLENC
Radnego Gminnego Krzysztof Paloc
Były prezes OSP Gorzyce Piotr Folwarczny
Sołtys Gorzyc Ewald Błaszczok
Przedstawiciel mediów lokalnych gazety U nAs i portalu e-gorzyce.pl Bogusław Jordan
Oraz przedstawiciele ochotniczej straży pożarnej z Czech Hasici Kopytov.

Autor – Bogusław Jordan


Fot.B.Jordan