Nowe wyższe stawki za „śmieci” uchwalone. Lecz gmina dopłaci na mieszkańca 2,60 zł.

1
1807

Rada gminy Gorzyce podczas swojego 42 posiedzenia w dniu 30 czerwca 2022r. uchwaliła nowe wyższe stawki za odbiór odpadów, które będą obowiązywać od lipca br.

Oto jak przedstawiają się nowe stawki:

96 zł za odbiór śmieci nie segregowanych
32 zł za odbiór śmieci segregowanych
29 zł za odbiór śmieci segregowanych z własnym kompostownikiem

Osoby, które posiadają już kompostownik i płaciły niższą stawkę nie muszą składać deklaracji w UG. Jednak Ci którzy zechcą kompostować trawę lub inne zielone i tym samym zaoszczędzić 3 złote od osoby muszą się udać do UG i złożyć taką deklarację.

Obecna nowa cena to efekt przetargu, który wygrała firma „Przedsiębiorstwo Usług
Komunalnych EMPOL Sp. z o.o.” na kwotę 8.988.276,24 zł

Nowa stawka, która obowiązywać będzie od 1 lipca 2022 r. w wysokości 32,00 zł nie pokryje wszystkich
kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, co wymaga zapewnienia w budżecie gminy
na 2022 r. środków w wysokości 291.092,26 zł. (dopłata do mieszkańca w wysokości 2,60 zł miesięcznie)

W dalszym ciągu radni nie mają większego pola manewru, ponieważ ustawodawca (Rząd RP) nic nie zmienił w formie zasad opłat za odbiór odpadów czyli np. ulgi dla osób nie „produkujących” popiołu czyli tych co ogrzewają domy gazem, prądem, olejem czy pompą ciepła.

Jeszcze przed głosowaniem czyli na wspólnym posiedzeniu komisji RG głos zabrali mieszkańcy gminy.
Pan Leszek Pukowski z Czyżowic zarzucał wójtowi o braku konsultacji z mieszkańcami lecz chyba sam nie rozumiał co to są konsultacje z organizacjami pozarządowymi a konsultacji z mieszkańcami się po prostu nie przeprowadza – skwitował przewodniczący RG pan Wawrzyczny.

Wójt Daniel Jakubczyk także odrzucał zarzuty czyżowianina, który mówił że wójt w mediach wypowiadał się o budowie instalacji utylizującej śmieci z innymi gminami. Riposta wójta krótka – nie pan wskaże w których mediach udzielił takiej wypowiedzi. Na zarzuty ze gmina nic nie robi w sprawie śmieci i że cena dobija mieszkańców – wójt krótko odparł niech Pan przedstawi swój pomysł by ta cena nie rosła.

Z kolei mieszkanka Turzy Śl Pani Kusz miała pretensję o to że musi płacić opłatę śmieciową za uchodźców z Ukrainy, których gości w swoim domu i apelowała do radnych o trochę empatii i zastanowieniem się na zwolnieniem opłaty śmieciowej za emigrantów z Ukrainy.
Tu także rada nie ma wyjścia obecnie rząd w tej sprawie także nie wydał odpowiedniego zarządzenia lecz czy 95 groszy za dzień to dużo mówi kierownik działu podatkowego ?, w porównaniu do 40 zł na uchodźcę, którą pobierają dziennie.

B.Jordan

1 KOMENTARZ