„CZŁOWIEK O ZŁOTYM SERCU” – zgłoś swojego kandydata.

Redakcja oraz wydawca miesięcznika „U nas” informuje, że dnia 10 września br. upływa termin składania wniosków, o nadanie tytułu „CZŁOWIEK O ZŁOTYM SERCU”. Wnioski można składać: w siedzibie redakcji gazety „U nas” przesłać drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) mailowo: unasredakcja@gmail.com. Rozpatrzenie wniosków nastąpi na posiedzeniu Kapituły Tytularnej po upływie terminu zgłaszania wniosków. O terminie … Czytaj dalej „CZŁOWIEK O ZŁOTYM SERCU” – zgłoś swojego kandydata.