Fotoradaru nie będzie

0
2989

Mieszkańcy ul. Gorzyckiej w Czyżowicach domagają się wprowadzenia na ich ulicy ograniczenia prędkości. I wygląda na to, że ich oczekiwania częściowo zostaną spełnione.

Do Powiatowego Zarządu Dróg oraz Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu wpłynęła petycja mieszkańców ul. Gorzyckiej w Czyżowicach. Treść petycji trafiła również do naszej redakcji. Czytamy w niej, że mieszkańcy domagają się wprowadzenia na Gorzyckiej ograniczenie prędkości do 30-40 km/h. Chcą też wprowadzenia ograniczenia tonażowego, tak by z drogi nie mogły korzystać ciężarówki.

Zbyt duża prędkość

Ul. Gorzycka to wspólnie z ul. Piaskową łącznik Czyżowic z Gorzycami. Droga należy do powiatu. Obecnie na 600-metrowym odcinku Gorzyckiej trwa remont nawierzchni, droga jest częściowo nieprzejezdna. Mieszkańcy obawiają się, że po remoncie ich problemy się nasilą. Zwracają uwagę, że w ostatnim czasie na ulicy nadmiernie wzrósł ruch, w tym ruch samochodów ciężarowych, przez co hałas na ulicy stał się dla jej mieszkańców niezwykle uciążliwy. – Prosimy o ustawienie znaków ograniczających prędkość lub fotoradaru ? piszą mieszkańcy. Jak dodają, samochody jadące od strony Czyżowic, jak i Gorzyc rozwijają nadmierne prędkości, przez co wypadają z drogi. – W efekcie niejednokrotnie już demolowane były ogrodzenia niektórych mieszkańców ulicy ? czytamy w piśmie, pod którym podpisało się 41 osób, mieszkańców ul. Gorzyckiej.

To nie droga osiedlowa

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu, Arkadiusz Łuszczak przypomina, że ulica Gorzycka w Czyżowicach jest drogą powiatową zbiorczą. ? Nie jest to zatem droga osiedlowa zapewniająca pełny komfort wyłącznie mieszkańcom, obsługuje większy obszar powiatu i umożliwia przemieszczanie się pomiędzy poszczególnymi miejscowościami ? mówi Łuszczak.

12 ton

Przypomina, że ze względu na wiadukt nad linią kolejową, obowiązuje tam zakaz wjazdu pojazdów o masie rzeczywistej powyżej 15 t. Dodatkowo na początku tego roku stan bezpieczeństwa został wnikliwie przeanalizowany, czego efektem jest zatwierdzenie Starosty Wodzisławskiego z dnia 27 marca 2018 r. nowej organizacji ruchu, w której założono całkowite wyeliminowanie ruchu ciężarowego (ze względu na stan wiaduktu kolejowego) poprzez ograniczenie do 12 t dopuszczalnej masy całkowitej oraz objęcie obszarem zabudowanym całego odcinka drogi. – Projekt zostanie wprowadzony przez Powiatowy Zarząd Dróg po zakończeniu remontu drogi ? wyjaśnia Łuszczak. Jak dodaje nie jest możliwe zainstalowanie tam fotoradaru przez zarządcę drogi. ? Obowiązujące przepisy uniemożliwiają samorządom instalowanie tego typu urządzeń, egzekwowanie ograniczeń prędkości należy wyłącznie do organów kontroli ruchu drogowego i zarówno zarząd drogi jak i zarządzający ruchem nie mają na to wpływu. ? wyjaśnia naczelnik.

(art)