X MIĘDZYGMINNY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK już wkrótce w Ośrodku Kultury w Gorzycach.

0
1297

X MIĘDZYGMINNY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK już wkrótce w Ośrodku Kultury w Gorzycach.

X MIĘDZYGMINNY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK już wkrótce w Ośrodku Kultury w Gorzycach.

Celem konkursu jest prezentacja talentów oraz dorobku artystycznego uczestników, promocja twórczości artystycznej dzieci i młodzieży, kultywowanie tradycji śpiewania oraz grania kolęd i pastorałek oraz integracja środowiska lokalnego i przekazywanie tradycji kolędowania.
Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży, których pasją jest granie i śpiewanie. W konkursie mogą wziąć udział soliści, duety oraz zespoły wokalne (do 10 osób). By wziąć udział w konkursie uczestnicy muszą przygotować dwie prezentacje: dwie kolędy/dwie pastorałki lub kolędę i pastorałkę. Czas prezentacji to 5-7 minut.
Oceny prezentacji dokona jury powołane przez Organizatora.
Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 grudnia 2018 roku. Zgłoszenia osobiste przyjmowane są w siedzibie GCK w Gorzycach przy ulicy M. Kopernika 8, telefonicznie pod numerem 32 451 16 87 lub mailowo pod adresem: okgorzyce@gmail.com.

Przesłuchania konkursowe odbędą się 13 grudnia w sali Ośrodka Kultury w Gorzycach.

Początek przesłuchań o godzinie 10.00.