Irena Pielka ponownie wybrana panią sołtys Bluszczów.

0
2077

Zebranie w Bluszczowie było czwartym zebraniem wiejskim w gminie Gorzyce w którym wybiera się nowych sołtysów i rady sołeckie.
Podobnie jak w Czyzowicach, Olzie i Turzy Śl. do wyborów na sołtysa wystartował jeden kandydat. W Bluszczowie była to wieloletnia pani sołtys – Irena Piełka. Głosowanie było więc pro formą, mieszkańcy Bluszczów po raz kolejny zaufali pani Irenie i wybrali ją piąty raz z rzędu na stanowisko sołtysa swojej miejscowości.

Wybrana została także nowa rada sołecka Bluszczowa w której w skład weszli:
Stanisłąw Smyczek, Angela Skupień, Jacek Kubica, Marian Kubica, Bogdan Zuch, Arkadiusz Smyczek, Izabela Janeta, Alicja Zaczyk, Czesław Gorzolnik.

Podczas gdy komisja skrutacyjna liczyła głosy, pani Irena złożyła podziękowania (wręczyła kwiaty) w imieniu swoim i całej społeczności Bluszczowa wieloletniej działaczce i byłej vice-wójt gminy pani Helenie Lazar.

Zaproszeni goście to: vice-starosta POwiatu wodzisłąwskiego Tadeusz Skatuła, radni powiatowi Marek Rybarz, Józef Sosnecki, przewodniczący RG Gorzyce Piotr Wawrzyczny, radni gminy Gorzyce Alicja Zuch, Katarzyna Koczwara, Eugieniusz Katryniok, Rafał Maciuga oraz wójt gminy Gorzyce Daniel Jakubczyk.

Bogusław Jordan
Fot. Bogusław Jordan