Raciborska w Gorzycach przekazana drogowcom

0
1180

fot.Pow. wodzisławski


Dzisiaj w Gorzycach z udziałem wicestarosty Tadeusza Skatuły, wójta Gorzyc Daniela Jakubczyka, przewodniczego Komisji Infrastruktury i Ochrony Środowiska Rady Powiatu Józefa Sosneckiego, sołtysa Gorzyc Ewalda Błaszczoka oraz reprezentantów Powiatowego Zarządu Dróg odbyło się przekazanie wykonawcy placu budowy pod przebudowę ul. Raciborskiej w Gorzycach.

Przypomnijmy, że umowę dotyczącą modernizacji drogi podpisano 2 kwietnia. Wykonawcą inwestycji jest firma DROGRÓD Szymon Tetla z Ćwiklic, która złożyła w przetargu najkorzystniejszą ofertę. Przebudowa prawie półtorakilometrowego odcinka drogi ma kosztować ok. 7,3 mln zł. Zakres przedsięwzięcia obejmuje przebudowanie drogi na ogólnej długości 1360 m, w tym wykonanie nowej konstrukcji jezdni i jej nawierzchni, wykonanie chodników, budowę dwukierunkowej ścieżki rowerowej, przebudowę kanalizacji deszczowej, 4 zatok autobusowych oraz skrzyżowań z drogami gminnymi i wewnętrznymi.

Inwestycja ma zostać ukończona jesienią, przy czym odcinek w rejonie szkoły ma zostać udrożniony w okresie wakacyjnym. Prace związane z wykonaniem zadania spowodują lokalne utrudnienia dla kierowców. Jak zapowiedział kierownik budowy Krzysztof Dzierżawa, rozpoczęcie prac planowane jest zaraz po Wielkanocy. Inwestycja będzie prowadzona odcinkami przy utrzymaniu ruchu wahadłowego. Jedynie w okresie wykonania prac związanych ze stabilizacją gruntu, a także przy wykonaniu nawierzchni ścieralnej równocześnie na całej szerokości jezdni, droga będzie czasowo zamykana dla ruchu.

W celu ograniczenia negatywnych skutków dla społeczności lokalnej sołtys Błaszczok zadeklarował organizację spotkania informacyjnego z mieszkańcami na temat inwestycji. Dodatkowo ustalono, że wzorem innych inwestycji realizowanych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śl., także w trakcie tej będą organizowane rady budowy w celu bieżącego reagowania na ewentualne problemy i postulaty. Wójt Jakubczyk już zadeklarował gotowość udostępnienia pomieszczeń urzędu gminy dla potrzeb spotkań.

Inwestycję sfinansują wspólnie Powiat Wodzisławski i Gmina Gorzyce. Warto przypomnieć, że przedsięwzięcie jest objęte wnioskiem Powiatu o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.