Gmina Gorzyce bez dofinansowania – WYNIKI NABORU OZE – aktualizacja

0
2110

Z informacji jaką uzyskaliśmy w Urzędzie Gminy Kornowac dowiadujemy się że gmina Gorzyce oraz Piekary Śląskie były partnerami w tym projekcie. Gmina Kornowac była gminą zgłaszającą projekt.
Projekt ten w którym Gmina Gorzyce jest partnerem jest pierwszym na liście rezerwowej wraz z gminą Koziegłowy otrzymał 34,8 pkt. Jest jeszcze możliwość odwołania się od wyników konkursu ale czy gmina Kornowac będzie się odwoływać jeszcze nie wiedzą.

Info UG Gorzyce brzmi:

WYNIKI NABORU OZE

Konkurs z poddziałania 4.1.3.Odnawialne źródła energii został rozstrzygnięty.
Projekt „Łączy nas energia.Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych” w którym gmina Gorzyce była partnerem znalazł się na 3 miejscu listy rankingowej (łącznie 93 wnioski), jednak nie uzyskał dofinansowania.

W ramach projektów niegrantowych dofinansowanie uzyskał tylko 1 projekt.

wyniki konkursu OZE

Nowe info z UG Gorzyce :

FOTOWOLTAIKA!
W nawiązaniu do posta o wynikach naboru w ramach konkursu z poddziałania 4.1.3.Odnawialne źródła energii w ramch RPO WŚL dla projektu „Łączy nas energia. Montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych” w którym gmina Gorzyce była partnerem, przypominamy,iż mimo że wniosek znalazł się na 3 miejscu listy rankingowej (na 93 wnioski), nie uzyskał dofinansowania. Konkurs dotyczył dofinansowania do fotowoltaiki o mocy 3 kWP i 5 k WP.
Gmina Gorzyce bierze również udział w projekcie „Gminy z dobrą energią-wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” w ramach poddziałania 4.3.4 RPO WŚL, w którym mieszkańcy mieli możliwość ubiegania się o dofinansowanie do kotła na gaz, pelet , bądź połączenia wymiany kotła z fotowoltaiką.Wyniki tego konkursu planowane są na czerwiec 2019 roku. W celu wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości bądź weryfikacji, w którym z powyższych projektów składali Państwo wnioski, prosimy o zapoznanie się z potwierdzeniem złożonych dokumentów otrzymanym w Urzędzie Gminy bądź kontakt z Referatem Strategii i Funduszy Zewnętrznych.