Radni powiatowi oceniali stan urządzeń melioracyjnych i przeciwpowodziowych w Olzie. Zdjęcia.

0
1644
SONY DSC

Olza godz.15.00 posiedzenie powiatowej komisji infrastruktury i ochrony środowiska zwołanej przez przewodniczącego Józefa Sosneckiego.

Głównym tematem była ocena stanu urządzeń melioracyjnych i p. powodziowych na terenie miejscowości Olza. Dotyczyła ona przede wszystkim stanu technicznego wałów oraz wrót p. powodziowych a także dodatkowego zabezpieczenia jakim jest mała retencja. Radny Sosnecki w obecności radnych powiatu oraz zaproszonych gości przedstawił w sposób precyzyjny problem dotyczący stanu technicznego wału p.powodziowego.

Sołtys Sosnecki poinformował że stan wałów po przeprowadzonej kontroli jest nieodpowiedni i może zagrażać bezpieczeństwu. Kolejnym punktem który budzi wiele kontrowersji mówi Sosnecki są wrota p.powodziowe. Stan techniczny oraz funkcjonalność tego obiektu stwarzają realne zagrożenie powodziowe podając przykład z roku 2010 kiedy wrota miały zabezpieczyć miejscowość Olza, w sposób niekontrolowany przy poziomie wody ponad 9m otworzyły się w wyniku czego Olza stanęła przed powtórką z 1997 roku.

Radny Sosnecki poinformował że działania prowadzone wspólnie z wójtem Gminy Gorzyce w zakresie poprawy bezpieczeństwa doprowadziły do porozumienia w wyniku czego obiekt po zapewnieniach zostanie przejęty przez Wody Polskie z czego radny Sosnecki wyraził pełne zadowolenie. Ale to nie wszystko mówi Sosnecki sprawą zapomnianą i jednocześnie kluczową jeżeli chodzi o bezpieczeństwo to mała retencja która funkcjonuje na terenie Olzy w skład której wchodzi system kanałowy wraz z zbiornikami z których najważniejszym elementem jest starorzecze.

Regulacja prawna oraz przejęcie przez samorząd lokalny nieruchomości na których znajdują się urządzenia wchodzące w skład małej retencji to sprawa tak samo ważna jak wały ochronne i wrota p.powodziowe mówi Sosnecki.

Bogusław Jordan

SONY DSC

SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC