Gorzyce – Łukasz Wardęga nowym kierownikiem brygady komunalnej.

0
2013

Fot. UG Gorzyce
W związku z przejściem na emeryturę p. Władysława Sikorskiego, który dotychczas kierował brygadą komunalną, Urząd Gminy ogłosił nabór na stanowisko – Specjalista ds. drogownictwa.
W naborze tym brał udział p. Łukasz Wardęga, który spełnił wymagania formalne , jak również wykazał się wiedzą niezbędną do wykonywania pracy na tym stanowisku. Ponadto zdobyte doświadczenie zawodowe, jak również predyspozycje osobowościowe pozwalają sądzić, że brygada komunalna będzie dobrze wykonywała zadania pod Jego kierownictwem.
Pan Łukasz Wardęga z wykształcenia jest technikiem elektrykiem. Ponadto w 2019 r. uzyskał kwalifikacje w zawodzie – technik drogownictwa, a obecnie jest w trakcie uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji w zawodzie – mechanik maszyn i urządzeń drogowych. Posiada także ukończone kursy uprawniające do obsługi koparko-ładowarki, koparki, zagęszczarki i ubijaka wibracyjnego, walca, spycharki. Aktualnie kończy kurs na operatora rozściełacza asfaltu.
Dotychczas pracował w branży budowlanej m. in. przy pracach wyburzeniowych, budowie sieci wodno – kanalizacyjnej, robotach drogowych i niwelacjach terenu, a od 1 marca 2019 r. został zatrudniony w Urzędzie Gminy w Gorzycach jako pracownik brygady komunalnej na stanowisku konserwatora, gdzie m. in. obsługiwał koparko-ładowarkę. W tym czasie dał się poznać jako odpowiedzialny i sumienny pracownik otwarty na nowe wyzwania.

źródło: UG Gorzyce/Beata Futerska