W sobotę planowane zamknięcie ul. Raciborskiej w Gorzycach. Zmiana też w komunikacji powiatowej

0
1503

źródło: Powiat Wodzisławski

W sobotę planowane zamknięcie ul. Raciborskiej w Gorzycach. Zmiana też w komunikacji powiatowej

O ile pozwolą na to warunki atmosferyczne, w najbliższą sobotę, 28 września, planowane jest zamknięcie dla ruchu na jeden dzień modernizowanego odcinka ul. Raciborskiej w Gorzycach i Bełsznicy. Drogowcy będą kłaść warstwę ścieralną asfaltu. Przewidywane zamknięcie drogi oznacza też czasową zmianę w kursowaniu autobusów komunikacji powiatowej.

Wykonanie nawierzchni ścieralnej to jeden z ostatnich elementów inwestycji rozpoczętej w kwietniu. Jej zakres obejmuje przebudowanie drogi na ogólnej długości 1360 m, w tym wykonanie nowej konstrukcji jezdni i jej nawierzchni, wykonanie chodników, budowę dwukierunkowej ścieżki rowerowej, przebudowę kanalizacji deszczowej, 4 zatok autobusowych oraz skrzyżowań z drogami gminnymi i wewnętrznymi. W sobotę droga na jeden dzień zostanie zamknięta po to, by wykonać nawierzchnię ścieralną jezdni na całej jej szerokości, tj. bez tzw. szwu, który często jest najsłabszym technologicznie elementem. Stanie się tak, jeśli pozwolą na to warunki atmosferyczne (brak opadów).

Z powodu przewidywanego zamknięcia autobusy linii 34 Wodzisław Śl – Bluszczów w sobotę 28 września kursować będą z Gorzyc przez Czyżowice w kierunku Rogowa z pominięciem miejscowości Bełsznica. W związku z tym wyłączone zostaną z użytkowania przystanki w Bełsznicy oraz przystanek w Gorzycach na ulicy Raciborskiej obok szkoły. Natomiast przystanek w Rogowie zostanie przeniesiony z ulicy Raciborskiej na ulicę Czyżowicką. Godziny odjazdów autobusów nie ulegną zmianie.

Za uciążliwości przepraszamy. Przypominamy, że całkowity koszt inwestycji to ok. 7,3 mln zł. Przedsięwzięcie jest finansowane wspólnie przez Powiat Wodzisławski i Gminę Gorzyce. Na przebudowę drogi Powiat Wodzisławski pozyskał też środki z budżetu państwa. Wykonawcą inwestycji jest firma DROGRÓD Szymon Tetla z Ćwiklic, która w przetargu złożyła najkorzystniejszą ofertę.