KOLEJNE INWESTYCJE NASZEJ GMINY

0
1259

OSINY, BEŁSZNICA – ul. RACIBORSKA W 2020 r. modernizacji doczeka się kolejny odcinek drogi powiatowej ul. Raciborskiej w sołectwach Osiny i Bełsznica o długości 1 378 m.
Zadanie uzyskało dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg samorządowych, jest również współfinansowane przez naszą gminę do wysokośći 50% wkładu własnego. 14.10.2019 r. nastąpiło otwarcie ofert w przetargu rozpisanym przez Powiatowy Zarząd Dróg. Wzięło w nim udziłał 10 firm. Najkorzystniejszą ofertę złożył Marbud Mariusza Ogrodowskiego (opiewa na kwotę 5 392 788,56 zł.). Trwa badanie ofert.

Kończy się modernizacja pierwszego odcinka ul. Raciborskiej (ponad 1,3 km) od skrzyżownia z drogą krajową przy szkole w Gorzycach do przepustu w Osinach. Powstały tu m.in.: nowa ścieżka rowerowa, chodnik, kanalizacja deszczowa oraz nowa droga z solidną podbudową. Zadanie było współfinansowane przez gminę Gorzyce.

UCHYLSKO – ul. WIEJSKA

Jeszcze w 2019 r. remontu doczeka się fragment drogi powiatowej ul. Wiejskiej w Uchylsku. Inwestycja powinna się zakończyć do 29.11.2019 r. Otwarcie ofert nastąpiło 9.10.2019 r. Spośród trzech złożonych ofert najkorzystniejszą przedstawił Drogród Szymona Tetli, na kwotę 268 904,51 zł. Droga zostanie wyremontowana na najbardziej zniszczonym odcinku odcinku 278 m, od skrzyżowania przy kaplicy; ułożone będzie krawężnik na długości 574 m. Zakres robót obejmuje m.in. rozbiórkę zużytej nawierzchni, korytowanie, stbilizację, podbudowę, wykonanie ław i krawężników oraz nawierzchni asfaltowej.

GORZYCZKI – ZIELONA PRACOWNIA

16.10.2019 r. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Gorzyczkach odbyło się uroczyste otwarcie Zielonej Pracowni “Zielony Zakątek”, na którą środki zostały pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością m.in. Adam Lewandowski – Zastępca Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach oraz Dariusz Domański – Wicekurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Katowicach.

Zgodnie z założeniami, sala przeznaczona na „Zieloną Pracownię” została kompleksowo wyremontowana oraz doskonale wyposażona. Jedną ze ścian zdobi fototapeta z widokiem lasu i wodospadu. Na oknach zamontowano rolety z widokiem morza. W sali pojawiły się mechaniczny oczyszczacz powietrza, a także jego naturalne odpowiedniki w postaci paprotek. W pracowni zamieszkały także dwa żółwie „Tuptuś” i „Błyskawica”, które już stały się ulubieńcami uczniów. Zakupione zostały nowoczesne pomoce dydaktyczne, które pozwolą na efektywne i bezpieczne przyswajanie zdobywanej wiedzy przyrodniczej. Na nowych stolikach pojawiły się nowoczesne mikroskopy, małe laboratoria i inne pomoce dydaktyczne. Zielona pracownia powstała dzięki kolejnemu pozyskanemu dofinansowaniu z WFOŚ.

BLUSZCZÓW, CZYŻOWICE, GORZYCE, GORZYCZKI – przedszkola/oddziały przedszkolne w tych miejscowościach zakwalifikowały się do kampanii edukacyjno-informacyjnej pod nazwą „MOGĘ! Zatrzymać SMOG – Przedszkolaku złap oddech”. W ramach projektów zostaną zakupione po 4 oczyszczacze powietrza dla przedszkoli w Czyżowicach, Gorzycach i Gorzyczkach oraz 3 dla Bluszczowa. Pozostałe Przedszkola znalazły się na liście rezerwowej. W okręgu rybnickim do projektu zakwalifikowało się 25 przedszkoli na 88 zgłoszonych.

ROGÓW – PRZEDSZKOLE

Trwa jedna z największych tegorocznych inwestycji naszej gminy – rozbudowa, remont i termomodernizacja przedszkola w Rogowie. Prace postępują zgodnie z planem. Wykonawcą robót jest Zakład Produkcyjno-Remontowo-Budowlany Artura Marcinka z siedzibą w Wodzisławiu Śl. Trwają roboty rozbiórkowe, budowa dodatkowych segmentów, wykonywana jest kanalizacje deszczowa na zewnątrz. Wykonywane są roboty ziemne związane z podbudowami pod miejsca utwardzone. Zakres kolejnych robót obejmuje m.in.: dobudowę dwóch nowych skrzydeł (z salami dla dzieci starszych, toaletami i pomieszczeniem gospodarczym), wymianę stolarki okiennej oraz drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej; ocieplenie ścian zewnętrznych, przebudowę wejście do budynku; wymianę pokrycia dachowego na nowe; remont pomieszczeń kuchennych wraz z wyposażeniem; modernizacja instalacji c.o. i zmianę źródła ciepła (kocioł węglowy na gazowy) oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu. Planowane koszty do poniesienia to ponad 5 mln zł. Planowany termin zakończenia robót i oddania obiektu do użytku to koniec sierpnia 2020 r. Na czas prowadzenia prac obiekt został wyłączony z użytkowania i w całości przekazany generalnemu wykonawcy.

GORZYCE – ul. ZAMKOWA

Trwa kompleksowa przebudowa ul. Zamkowej na całej długości ponad 950 m. Wykonawcą Robót jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Raciborza. Obecnie trwają zaawansowane prace związane z ukończeniem robót brukarskich, regulacją studni rewizyjnych i kratek ściekowych oraz przygotowaniem frontu robót pod położenie ostatniej warstwy asfaltu tzw. nawierzchni ścieralnej. Całkowity zakres robót obejmował: przebudowę jezdni poprzez wykonanie nowej konstrukcji o szerokości 5m; budowę progu zwalniającego na wysokości WOLO, nowego chodnika, przebudowę istniejących poboczy (na pobocza gruntowe o nawierzchni ulepszonej tłuczniem kamiennym) oraz zjazdów do posesji i do pól uprawnych; budowę dwóch odcinków kanalizacji deszczowej włączonej do istniejącej kanalizacji deszczowej, drenu; umocnienie skarp elementami prefabrykowanymi; płytami ażurowymi lub palisadami; przebudowę słupów energetycznych kolidujących z rozbudową; budowę kanalizacji sanitarnej. Planowany okres zakończenia realizacji to listopad 2019 r.