Wybory Prezydenta RP – Gmina Gorzyce, wyniki, frekwencja.

0
2956

Przedstawiamy wyniki głosowania oraz frekwencję w WYBORACH PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ w gminie Gorzyce.

wyniki procentowe

**** Zobacz plik PDF o wynikach- powiększony)
wyniki w danych obwodach wyborczych

frekwencja