KS “CZARNI” Gorzyce z nowym zarządem.

0
1575

W niedzielę 30 sierpnia 2020 roku w kawiarence klubowej Czarnych Gorzyce odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze. W zebraniu uczestniczyło 31 członków klubu, którzy jednogłośnie przyjęli sprawozdania z działalności zarządu, sprawozdania finansowego za rok 2019. Komisja rewizyjna także pozytywnie oceniła pracę zarządu i udzieliła mu absolutorium za rok sprawozdawczy.

Kolejnym punkt zebrania to wybór prezesa, członków zarządu i członków komisji rewizyjnej. W głosowaniu jawnym na prezesa KS Czarni Gorzyce 2020-2025 wybrano Tomasza Lamczyka.

SONY DSC

W skład zarządu weszli:
Witold Lamczyk
Mirosław Kasza
Łukasz Brzezinka
Grzegorz Łukasiak
Marian Szulik
Leszek Zając
Adam Szulik
Patryk Panic
Janusz Smołka

Do składu Komisji Rewizyjnej wybrano następujące osoby:

Bogusław Jordan
Tomasz Płaczek
Tomasz Szymik
Józef Witek
Krzysztof Kremzer

Kadencja obecnego zarządu będzie trwać pięć lat.