Program wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce na lata 2021-2025 – NABÓR WNIOSKÓW NA ROK 2021

0
1641

Program wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Gorzyce na lata 2021-2025 – NABÓR WNIOSKÓW NA ROK 2021

Wójt Gminy Gorzyce informuje o możliwości uzyskania w 2021 roku dofinansowania na realizację inwestycji w zakresie wymiany źródła ciepła na ekologiczne i wysokosprawne urządzenie grzewcze tj. kocioł węglowy z automatycznym załadunkiem paliwa, kocioł opalany biomasą, kocioł gazowy, kocioł olejowy, ogrzewanie elektryczne, pompa ciepła.

Przypominamy, iż dotacją na montaż kotła węglowego lub opalanego biomasą nie będą objęte budynki mieszkalne, które w roku realizacji inwestycji posiadają techniczną możliwość podłączenia do sieci gazowej.

Szczególną uwagę prosimy zwrócić przy wyborze rodzaju inwestycji
w miejscowościach, w których w całości lub w części taka możliwość istnieje (tj. Gorzyce, Gorzyczki, Bełsznica, Rogów, Czyżowice, Turza Śl.).

Realizacja zadania będzie możliwa po podpisaniu umowy z Gminą Gorzyce
i powinna nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 31 października 2021 roku.

WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ W BIURZE OBSŁUGI KLIENTA URZĘDU GMINY W GORZYCACH, UL. KOŚCIELNA 15 (dostępna jest również skrzynka na zewnątrz budynku) W TERMINIE

18-24.02.2021.

Realizacji będą podlegały wnioski wyłonione w drodze losowania.

Nie decyduje kolejność składania wniosków!

Regulamin, w którym zawarte są szczegółowe informacje oraz druki wniosków można pobrać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Gminy w Gorzycach, ul. Kościelna 15 lub ze strony internetowej https://bip.gorzyce.pl/zalatwianie-spraw-gorzyce/ograniczenie-niskiej-emisji

Szczegóły pod numerem telefonu (32) 4513056 wew. 49

Ze względu na stan epidemii prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy składaniu wniosków (tj. zachowanie dystansu społecznego).