Zrezygnują ze stanowisk. Aktualizacja, oficjalna notka z UG Gorzyce.

0
2324

Już 1 września 2021 prawdopodobnie Olzanie wybiorą nowego sołtysa. O swojej rezygnacji poinformował naszą redakcje osobiście sołtys Olzy Józef Sosnecki.

Kolejna informacja to rezygnacja z funkcji vice-wójta gminy Gorzyce pani Sylwi Czarneckiej, która zmienia cele zawodowe.
Informację tą potwierdził Wójt gminy Gorzyce Daniel Jakubczyk.

Więcej informacji na ten temat już wkrótce.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Informacja o zmianach kadrowych w Gminie Gorzyce
26 Sierpnia 2021
Z dniem 30.11.2021 Pani dr inż. Sylwia Czarnecka przestanie pełnić funkcję Zastępcy Wójta Gminy Gorzyce.

Odwołanie z zajmowanego stanowiska nastąpi z uwagi na złożony wniosek mojej Zastępczyni w miesiącu sierpniu i rozpocznie bieg trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia.

W tym czasie Pani Sylwia Czarnecka zachowa część kompetencji Zastępcy Wójta. Do końca bieżącego roku kierowanie Referatem Oświaty Urzędu Gminy planuję powierzyć Pani Izabeli Sanecznik, która w części będzie pełnić funkcje Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Finansowej w Gorzycach, a częściowo funkcję Kierownika Referatu Oświaty w Urzędzie Gminy w Gorzycach.

Na chwilę obecną nie podjąłem decyzji o powołaniu nowego Zastępcy Wójta.

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni medialnej wypowiedziami informuję, że złożenie wypowiedzenia przez moją Zastępczynię nie ma związku z kontrolami PIP w jednostkach oświatowych, tylko z wyborem innej drogi zawodowej. Tego typu kontrole miały miejsce również w innych jednostkach organizacyjnych Gminy.

Nadmieniam, że w związku z połączeniem Szkoły Podstawowej nr 1 w Gorzycach i Przedszkola Publicznego w Gorzycach oraz Szkoły Podstawowej w Turzy Śląskiej i Przedszkola Publicznego w Turzy Śląskiej w Zespoły Szkolno – Przedszklone odwołani ze stanowisk zostali ich dotychczasowi Dyrektorzy, którzy w dalszym ciągu będą pracownikami nowo utworzonych zespołów.

Podjąłem decyzję o powierzeniu stanowiska:

– Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Gorzycach Pani Aleksandrze Frączek,

– Dyrektora Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Turzy Śląskiej Pani Klaudii Tatarczyk.

Z dniem 30 listopada br. na emeryturę przechodzi także Dyrektor Przedszkola Publicznego w Rogowie Pani Maria Karczewska.

Wójt Gminy Gorzyce

Daniel Jakubczyk