PWiK Wodzisław Śl. – Napełnianie basenów, co należy wiedzieć?

0
535

Kiedy napełniać basen?

Zalecamy napełniać basen z wyprzedzeniem tj. przed prognozowanymi upałami. Należy unikać napełniania podczas weekendów oraz w dni powszednie po godz. 17:00 (możliwość wystąpienia zakłóceń w dostawie wody tj. spadki ciśnienia, pogorszona jakość). Napełnianie najlepiej wykonywać we wczesnych godzinach rannych czyli podczas mniejszego obciążenia sieci wodociągowej.

Jak prawidłowo napełnić basen?

Napełnianie basenu należy wykonać z wewnętrznej instalacji wodociągowej budynku. Zalecamy napełnianie umiarkowanym strumieniem wody, pod stałym nadzorem. Gwałtowny pobór wody z instalacji może skutkować okresowym pogorszeniem jakości wody. W przypadku stwierdzenia wypływu wody o pogorszonej jakości zwracamy się z prośbą o kontakt z dyspozytorem tut. Przedsiębiorstwa: tel. 32 455 18 40

Czy PWiK świadczy usługę dowozu wody do basenu?

Nie, takiej usługi nie świadczymy. PWiK dostarcza wodę wyłącznie sieciami wodociągowymi.

Czy PWiK świadczy usługę napełniania basenu wodą z hydrantu?

Nie. Hydrant jest urządzeniem wodociągowym, który umożliwia bezpośredni pobór wody z sieci wodociągowej do celów przeciwpożarowych oraz technologicznych związanych z eksploatacją sieci wodociągowej.