XV Wojewódzki Konkurs Kolęd i Pastorałek Hej kolęda, kolęda…”

0
365

XV Wojewódzki Konkurs Kolęd i Pastorałek Hej kolęda, kolęda…”
Gminne Centrum Kultury w Gorzycach
zaprasza do udziału w XV Wojewódzkim Konkursie Kolęd i Pastorałek „Hej kolęda, kolęda…”.

Termin przesłuchania: 15.12.2022 r., o godzinie 11:00
kategorie wiekowe:
kat. I: soliści
kat. II: zespoły wokalne
kat. III: zespoły wokalno-instrumentalne

Zgłoszenia do 9.12.2022 r. do godziny 10:00

Koncert laureatów: 6.01.2022 r. godzina 17:00 w kościele pw. Anioła Stróża w Gorzycach
koordynatorzy:
Urszula Wachtarczyk / Izabela Granieczny / Marta Albin
Organizator: Ośrodek Kultury w Gorzycach, ul. M. Kopernika 8

tel.: 32 4511 687

e-mail: unas@gorzyce.pl,okg@gorzyce.pl