W miesiącu lutym rusza rekrutacja do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Gorzyce na rok szkolny 2023/2024.

0
378

W miesiącu lutym rusza rekrutacja do przedszkoli i szkół na terenie Gminy Gorzyce na rok szkolny 2023/2024.

Rekrutacja do przedszkoli odbywa się w systemie elektronicznym. W miesiącu marcu komisja rekrutacyjna zweryfikuje złożone przez rodziców dokumenty oraz poda do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, a następnie listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

Rekrutacja do szkół rozpoczyna się 28 lutego 2023 roku. Pisemne zgłoszenia należy składać do szkoły.

Szczegółowe informacje o postępowaniu rekrutacyjnym można uzyskać w szkołach i przedszkolach. Informacja znajduje się również na stronie internetowej Gminy Gorzyce oraz tablicach ogłoszeń w szkołach i przedszkolach Gminy Gorzyce.

SZCZEGÓŁY:
https://bip.gorzyce.pl/zalatwianie-spraw-gorzyce/rekrutacja-na-rok-szkolny-20232024?fbclid=IwAR1hzekxgXWRGFMZFliAPMzavztUWnPNXKLAsc-w4iGUe3YSfUv4b7xe0Tk