LIII SESJA RADY GMINY GORZYCE

0
258

LIII SESJA RADY GMINY GORZYCE

Informujemy, że 22 maja 2023 roku o godz. 16.00, w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach, odbędzie się LIII SESJA RADY GMINY GORZYCE VIII kadencji, w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach.
Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2023-2030.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2023 rok.
6. Wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie posiedzenia. Przewodniczący Rady Gminy Gorzyce

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Gorzyce, poświęcone zaopiniowaniu projektów w/wym. uchwał odbędzie się w dniu 22 maja 2023 r. o godz. 15.30 również w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach.