Gmina Gorzyce – Wymiana źródeł ciepła – nabór wniosków na rok 2024

0
467

Wymiana źródeł ciepła – nabór wniosków na rok 2024

Wójt Gminy Gorzyce informuje o możliwości uzyskania w 2024 roku dofinansowania na realizację inwestycji w zakresie wymiany źródła ciepła na ekologiczne i wysokosprawne urządzenie grzewcze tj.:
– kocioł opalany biomasą (10 miejsc listy głównej i 5 miejsc listy rezerwowej),
– kocioł gazowy lub olejowy (25 miejsc listy głównej i 10 miejsc listy rezerwowej),
– ogrzewanie elektryczne (1 miejsce listy głównej i 1 miejsce listy rezerwowej),
– pompa ciepła (49 miejsc listy głównej i 20 miejsc listy rezerwowej). Realizacja możliwa będzie w przypadku pozyskania środków przez Gminę Gorzyce z WFOŚiGW. WNIOSKI MOŻNA SKŁADAĆ W BIURZE OBSŁUGI KLIENTA URZĘDU GMINY W GORZYCACH UL. KOŚCIELNA 15, 44-350 GORZYCE W GODZINACH JEGO URZĘDOWANIA LUB PRZESŁAĆ POCZTĄ (LICZY SIĘ DATA WPŁYWU DO URZĘDU) W TERMINIE
20.11.2023-15.12.2023
Nie dopuszcza się składania wniosków do skrzynki na zewnątrz budynku urzędu oraz składania wniosków drogą elektroniczną. Realizacji będą podlegały wnioski zweryfikowane pozytywnie spośród wniosków wyłonionych w drodze losowania (losowania nie przeprowadza się, gdy ilość złożonych wniosków nie przekracza ilości miejsc na liście głównej).
NIE DECYDUJE KOLEJNOŚĆ SKŁADANIA WNIOSKÓW!
Zanim przystąpisz do złożenia wniosku:
– sprawdź czy budynek mieszkalny, dla którego składasz wniosek posiada techniczną możliwość przyłączenia do sieci gazowej (jeżeli tak, nie możesz ubiegać się o dofinansowanie do kotła opalanego

Wniosek wraz z oświadczeniami można pobrać w BIP: https://bip.gorzyce.pl/zalatwianie-spraw-gorzyce/nabor-wnioskow-na-wymiane-zrodel-ciepla-na-rok-2024