LXIII SESJA RADY GMINY GORZYCE VIII kadencji

0
106

LXIII SESJA RADY GMINY GORZYCE VIII kadencji

Informujemy, że 12 lutego 2024 r. (poniedziałek) o godz. 17.30, w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach odbędzie się LXIII SESJA RADY GMINY GORZYCE VIII kadencji.
Porządek obrad:
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2024-2030.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2024 rok.
6. Wnioski i zapytania.
7. Zamknięcie posiedzenia.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Gorzyce poświęcone zaopiniowaniu projektów w/wym. Uchwał odbędzie się w dniu 12 lutego 2024 r. o godz. 17.00, również w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach