15 kwietnia 2024 roku o godz. 15.45, w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach odbędzie się LXVI SESJA RADY GMINY GORZYCE VIII kadencji.

0
552

Sesja RG

15 kwietnia 2024 roku o godz. 15.45, w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach odbędzie się LXVI SESJA RADY GMINY GORZYCE VIII kadencji.

Porządek posiedzenia
1. Otwarcie posiedzenia.
2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
3. Informacja o pracy Wójta w okresie międzysesyjnym.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gorzyce na lata 2024-2030.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Gorzyce na 2024 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia w 2024 roku pomocy finansowej Powiatowi Wodzisławskiemu na realizację zadania z zakresu administrowania drogami – „Modernizacja drogi nr 5048S stanowiącej dojazd do gruntów rolnych w sołectwach Uchylsko i Olza”.
7. Wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie posiedzenia.

Wspólne posiedzenie Komisji Rady Gminy Gorzyce, poświęcone zaopiniowaniu projektów w/wym. uchwał odbędzie się również w dniu 15 kwietnia 2024 r. o godz. 15.15 w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach.