Nowa rada gminy zaprzysiężona. Piotr Wawrzyczny przewodniczącym RG, wójt z podwyżką wynagrodzenia.

0
1249
SONY DSC

Rada Gminy Gorzyce IX kadencji zaprzysiężona.

We wtorek 7 maja o godzinie 12 w sali GCK w Gorzycach odbyła się I sesja rady Gminy Gorzyce IX kadencji na której nowo wybrani radni i wójt gminy złożyli ślubowania i zostali powołani na wybrane stanowiska.

Wszystkie ważniejsze stanowiska począwszy od przewodniczącego RG, zastępcy jak i przewodniczących 5-ciu komisji w radzie objęli radni z ramienia Wspólnoty Samorządowej reprezentowanej przez Daniela Jakubczyka.

Siedmiu radnych, którzy utworzyli klub Głos Pokoleń wywodzących się od KWW Tymoteusza Kubicy musiało obejść się smakiem, nie uzyskując żadnego ważniejszego stanowiska w RG.

Przewodniczącym RG Gorzyce na obecną kadencję został wybrany PIOTR WAWRZYCZNY, który w głosowaniu tajnym pokonał Stanisława Zbroję w stosunku głosów 12 do 9 i to właśnie w tym głosowaniu była najmniejsza różnica głosów pomiędzy dwoma „opcjami” w radzie.

Zastępcą przewodniczącego RG Gorzyce wybrano KRZYSZTOFA MAŁKA, który okazał się lepszy w oczach radnych od Eugeniusza Katrynioka (13 do 8)


Komisja Rewizyjna

Grzegorz Student – przewodniczący(WS)
Janusz Smołka – zastępca(WS)

Monika Zając(WS)
Piotr Lubszczyk(WS)
Maria Czarnecka (WS)
Grzegorz Sosna (GP)
Leszek Pukowski(GP)
Stanisław Zbroja (GP)
Eugeniusz Katryniok (GP)

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
Michał Mężyk – przewodniczący (WS)
Rafał Maciuga – zastępca (WS)
Piotr Lubszczyk (WS)
Urszula Wachtarczyk (WS)
Józef Sosnecki (GP)
Eugeniusz katryniok(GP)

Komisja Budżetu i Ochrony Środowiska

Piotr Lubszczyk- przewodniczący (WS)
Monika Zając – zastępca

Krzysztof Paloc
Janusz Smołka
Michał Mężyk

Artur Lankocz (GP)
Grzegorz Sosna (GP)
Józef Sosnecki (GP)

Komisja Rodziny, Spraw Społecznych, Osób Starszych i Niepełnosprawnych


Alicja Zuch – Przewodnicząca (WS)
Rafał Maciuga – zastępca

Mirela Bura
Grzegorz Student
Justyna Lazar
Maria Czarnecka
Krzysztof Małek
Piotr Wawrzyczny
Daria Brzdęk (GP)
Leszek Pukowski(GP)

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
Krzysztof Paloc – przewodniczący (WS)
Mirela Bura – zastępca (WS)
Janusz Smołka
Rafał Maciuga
Piotr Wawrzyczny
Krzysztof Małek
Justyna Lazar
Urszula Wachtarczyk
Daria brzdęk (GP)
Artur Lankocz
Stanisław Zbroja

Mając większość w obecnej radzie, radni Wspólnoty Samorządowej także wśród swoich wybrali przedstawicieli Gminy Gorzyce w Międzygminnym Związku Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

Zostali nimi Krzysztof Paloc i Alicja Zuch
Mający duże doświadczenie z tematem wodociągów Grzegorz Sosna nie uzyskał poparcia.

Kolejny punkt dzisiejszych obrad to podwyżka wynagrodzenia dla wójta Gminy Gorzyce Daniela Jakubczyka o około 1900 zł brutto.
I tu także było wiadomo jaki będzie efekt końcowy głosowania, mimo wniosku radnego Katrynioka o pozostawieniu zarobków wójta na obecnym poziomie (nie uzyskał poparcia) radni z ugrupowania rządzącego podwyższyli zarobki wójta do maksymalnej stawki – czyli do około 20130 zł brutto.

Słuchając dzisiejsze obrady można przytoczyć słowa wice-wójta z udzielonego wywiadu dla nowin …( Ważne jest by Wójt Gminy Gorzyce Daniel Jakubczyk otrzymał…)
Faktem jest ze ugrupowanie wójta uzyskało 2/3 mandatów czyli 14 i mogą sobie przegłosować to co im zostanie przedłożone, trzeba pamiętać że prawie 50 % wyborców gminy Gorzyce oddając głos na Tymoteusza Kubicę wyraziła sprzeciw w zarządzaniu gminą przez Daniela Jakubczyka.

Bogusław Jordan

SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC