Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek OSP. Wyniki, zdjęcia.

0
338

Tegoroczne Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze odbyły w sobotę 8 czerwca br. na boisku w Odrze.
Organizatorem zawodów był Zarząd Gminny ZOSP RP w Gorzycach.

Rywalizacja rozpoczęła się od złożenia meldunku przez Komendanta Gminnego dh. Szymona Kwaśnicy, Prezesowi Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w Gorzycach dh Grzegorzowi Studentowi. Warty podkreślenia jest fakt, że trudnego i odpowiedzialnego zadania, jakim jest sędziowanie podjęli się po raz kolejny przedstawiciele z naszych gminnych jednostek. Sędzią głównym zawodów był dh Wojciech Strokosz.

W pierwszej kolejności na strażackim torze walczyły Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze z Jednostek w Błuszczowie, Gorzycach, Czyżowicach, Rogowie oraz Bełsznicy. Mogliśmy też zobaczyć najmłodszych strażaków z naszej gminy, którzy reprezentowali Dziecięca Drużynę Pożarniczą z Bluszczowa. Nie zabrakło też gościnnego występu drużyny z SDH Kopytov.

W końcowej klasyfikacji wyniki wśród naszej młodzieży były następujące:
w grupie MDP Chłopcy:
I miejsce MDP Bluszczów I,
II miejsce MDP Czyżowice,
III miejsce MDP Bluszczów II,
IV miejsce MDP Bełsznica,
V miejsce MDP Gorzyce.

w grupie MDP Dziewczyny:
I miejsce MDP Rogów.

W drugiej części zawodów, rywalizacja toczyła się między drużynami seniorów z OSP Bluszczów, OSP Olza, OSP Uchylsko, OSP Rogów, OSP Czyżowice, OSP Gorzyce, OSP Gorzyczki.
Jednak największą uwagę przyciągnęła „Drużyna Mamusiek” z Bluszczowa, która w takich zawodach wystartowała po raz pierwszy. Aplauz jaki został wyrażony przez licznie zgromadzoną publiczność napawał dumą także opiekuna „Mamusiek” druha Szymona Kwaśnmicę
Zmagania, zgodnie z regulaminem zawodów OSP, odbywały się w dwóch konkurencjach: sztafeta oraz ćwiczenie bojowe, z podziałem na grupę A, czyli panowie oraz grupę C, czyli panie.
Ostateczna klasyfikacja z zawodów jest następująca:
w Grupie A (mężczyźni):
I miejsce OSP Czyżowice,
II miejsce OSP Olza,
III miejsce OSP Gorzyce.

w Grupa C (kobiety):

I miejsce „Drużyna Mamusiek” z OSP Bluszczów.

Jak co roku nie zabrakło cudownej atmosfery i prawdziwej sportowej rywalizacji, a to wszystko zawdzięczamy przede wszystkim bardzo dobrej współpracy Zarządu Gminnego ZOSP RP w Gorzycach z Władzami Gminy Gorzyce ( wójt gminy i jego zastępca pojawili się wśród publiczności) , sponsorami i mieszkańcami.
Podziękowania należą się Gminie Gorzyce, która ufundowała puchary i medale, zaś poczęstunek dla małych i dużych strażaków ufundowali radni powiatowi Marek Rybarz, Stefania Rodak oraz radni gminni Grzegorz Student i Piotr Lubczczyk, przy wsparciu Urzędu Gminy w Gorzycach. Zwycięskie drużyny OSP i MDP otrzymały nagrody finansowe, które przekazała radna powiatowa Iwona Wajsman.
Czekamy na kolejne sportowe wydarzenia, organizowane przez Zarząd Gminny OSP. Z nieoficjalnych źródeł wiemy, że najprawdopodobniej czeka nas jeszcze w tym roku turniej piłki siatkowej i halowej. Będziemy dla Was śledzić te wydarzenia!

SONY DSC

SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC