Zebrania wiejskie, wybory sołtysów i rad sołeckich – podajemy terminy.

0
751

Zebrania sołeckie

W najbliższym czasie odbędą się w poszczególnych Sołectwach naszej gminy Zebrania Wiejskie zwołane przez Wójta Gminy w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej na nową – pięcioletnią kadencję.

Poniżej podajemy terminarz zebrań wiejskich, które zostały już zaplanowane i zwołane:

10 czerwca o godz. 17.00 odbędzie się Zebranie Wiejskie w Rogowie w sali Ochotniczej Straży Pożarnej.

11 czerwca 2024 r. o godz. 17.30 odbędzie się Zebranie Wiejskie w Osinach w Świetlicy Wiejskiej.

12 czerwca 2024 r. o godz. 17.30 odbędzie się Zebranie Wiejskie w Czyżowicach w Ośrodku Kultury.

13 czerwca 2024 r. o godz. 17.30 odbędzie się Zebranie Wiejskie w Uchylsku w Świetlicy Wiejskiej.

17 czerwca 2024 r. o godz. 18.00 odbędzie się Zebranie Wiejskie w Gorzycach w Gminnym Centrum Kultury.

18 czerwca 2024 r. o godz. 17.30 odbędzie się Zebranie Wiejskie w Turzy ŚL. w Domu Sportu.

19 czerwca 2024 r. o godz. 17.30 odbędzie się Zebranie Wiejskie w Bluszczowie w Szkole Podstawowej.

Terminy zebrań wiejskich w pozostałych sołectwach zostaną podane po ich ustaleniu.