Dotacje na wymianę źródeł ciepła

0
1990
Wójt Gminy Gorzyce informuje o możliwości uzyskania w 2019 roku dofinansowania na realizację inwestycji w zakresie wymiany źródła ciepła na ekologiczne i wysokosprawne urządzenie grzewcze tj.

kocioł węglowy z automatycznym załadunkiem paliwa 5 klasy bez rusztu awaryjnego i elementów umożliwiających jego zamontowanie, kocioł opalany biomasą 5 klasy, kocioł gazowy, kocioł olejowy, pompa ciepła lub inne pod warunkiem wykazania efektu ekologicznego.

Realizacja zadania będzie możliwa po podpisaniu umowy z Gminą Gorzyce i powinna nastąpić w terminie do 31 października 2019 roku.

Wnioski można składać w Biurze Obsługi Klienta od dnia 25 września 2018 roku.

Wnioski realizowane będą na podstawie kolejności ich składania (dot. daty złożenia kompletnego wniosku).

Regulamin, w którym zawarte są szczegółowe informacje oraz druki wniosków można pobrać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Gorzyce, ul. Kościelna 15 lub ze strony internetowej www.gorzyce.pl (wirtualne biuro)
Szczegóły pod numerem telefonu (32) 4513056 wew. 49