SYLWIA CZARNECKA zastępcą wójta

0
2432

Zarządzeniem z dnia 09.11.2018 r. powołałem na stanowisko swojego zastępcy z dniem 01.12.2018 r. dr inż. Sylwię Czarnecką i powierzyłem jej prowadzenie wszelkich spraw oświaty oraz nadzór nad działalnością placówek oświatowych, GZOF, USC i Referatu Spraw Obywatelskich.

Sylwia Czarnecka