Wójt złożył ślubowanie. Nowa Rada Gminy zaprzysiężona. Piotr Wawrzyczny Przewodniczącym RG. Wynagrodzenie wójta.

1
2487

nagranie z obrad I sesji RG Gorzyce VIII kadencji

W GCK w Gorzycach odbyła się I sesja Rady Gminy Gorzyce VII kadencji na lata 2018 – 2023.
Wójt elekt Daniel Jakubczyk i 21 osobowa rada gminy złożyła ślubowanie i została zaprzysiężona na okres pięciu lat.
W głosowaniach tajnych radni powołali na stanowiska:
Przewodniczący Rady Gminy Gorzyce – Piotr Wawrzyczny
I vice-przewodniczący RG Gorzyce – Daniel Kurasz
II vice-przewodniczący – Krzysztof Małek

Ustalono także wysokość wynagrodzenia wójta gminy Gorzyce Daniela Jakubczyka w wysokości 10428 zł brutto (jednogłośnie)

Rada gminy pierwszy raz w historii głosowała metodą elektroniczną przy pomocy tabletów. Ale jak to zwykle w polsce bywa, system w połowie obrad „odmówił posłuszeństwa” i radni głosowali metodą podniesienia reki w górę.

Powołano składy komisji stałych RG Gorzyce
Radny może być członkiem dwóch stałych komisji RG.

Komisja rewizyjna
Piotr Zimny
Stanisław Zbroja – Przewodniczący Komisji
Katarzyna Koczwara – zastępca

Alicja Lenczyk

Komisja Skarg, wniosków i petycji;
Eugieniusz Katryniok
Piotr lubszczyk
Michał Mężyk – Przewodniczący komisji
Rafał Maciuga – Zastępca

Komisja Budżetu:
Dominika Styrnol – przewodniczący komisji
Izabela Borecka
Piotr Wawrzyczny
Alicja Lenczyk – zastępca
Piotr Lubszczyk
Monika Zajac

Komisja Rodziny…:
Alicja Zuch, – przewodniczący komisji
Izabela Borecka, – zastępca

Beata Lemanska,
Dominika Burkiewicz – Dzumyk
Piotr Zimny
Krzysztof Małek
Rafał Maciuga

Komisja Oświaty, kultury i sportu:
Dominika Burkiewicz- Dzumyk
Daniel Kurasz – Przewodniczący komisji
Krzysztof Paloc
Beata Młynarska – zastępca
Urszula Wachtarczyk
Stanisław Zbroja
Magdalena Sieńko

1 KOMENTARZ