Joachim Nielaba ponownie wybrany na sołtysa Turzy Śl. Rada sołecka – skład.

1
1609

Podczas wczorajszego zebrania wiejskiego (28.01.19) w Turzy Śl. odbyły się wybory sołtysa i Rady sołeckiej.
Jedynym kandydatem na to stanowisko był Joachim Nielaba, który ponownie został wybrany na sołtysa Turzy Śl.

Skład rady Sołeckiej:
Urszula Lenczyk,
Ireneusz Blanik,
Wiesław Szewczyk,
Henryk Kaleta,
Teresa Turek,
Stanisław Adamczyk,
Zbigniew Adamczyk,
Iwona Wajsman,
Dominika Styrnol

źródło: Dominika Styrnol radna gminy Gorzyce.

1 KOMENTARZ