Spotkanie dotyczące odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne

0
1023

Informacja o spotkaniu
Informujemy, że 10.01.2019r. o godz. 10.00 w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach (ul. Kopernika 8), odbędzie się spotkanie dotyczące odszkodowań za szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych na terenach niewchodzących w skład obwodów łowieckich (często dotyczy to zniszczeń wyrządzonych przez dziki w przydomowych ogrodach).

Na spotkaniu przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego wyjaśnią tę problematykę, z uwagi na to, że Skarb Państwa odpowiada za powyższe szkody.
Proszę o przybycie wszystkich zainteresowanych.
Uwaga – na spotkaniu nie przewiduje się omawiana problematyki szkód wyrządzonych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny na terenie obwodu łowieckiego, gdzie do wynagrodzenia szkód jest obowiązane koło łowieckie.

źródło: UG Gorzyce