Dyżury radnych gminy Gorzyce oraz radni powiatowi. Kontakt.

0
1512

Józef Sosnecki– radny powiatu wodzisławskiego kontakt telefoniczny 723862435

Marek Rybarz – radny powiatu wodzisławskiego kontakt telefoniczny 605928565
****************************************************************************************************************8
Piotr Wawrzyczny

Przewodniczący Rady Gminy

pełni dyżury w Urzędzie Gminy
w Gorzycach
– Biuro Rady Gminy w pok. 31 (II piętro)
w poniedziałki w godz. od 16.00 do 17.00
Wyjątkiem są poniedziałki, w których odbywa się wspólne posiedzenie komisji, Komisja Budżetu i Ochrony Środowiska oraz Sesja Rady Gminy.
Prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr tel. (32) 45 13 056 wew. 19.

************************************************************************************************************************
Dyżur Radnych sołectwa GORZYCE
Każdy ostatni wtorek miesiąca od 17.00-18.00
Ośrodek Kultury w Gorzycach(sala na parterze).
Urszula Wachtarczyk
Krzysztof Paloc

*********************************************************************************************************************
Dyżur radnej Alicji Lenczyk w Sołectwie Kol.Fryderyk w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca godz. 17:00 do 18:00 w siedzibie stowarzyszenia Z NAMI WARTO

*****************************************************************************************************************

Dominika Burkiewicz-Dzumyk
tel. 784 780 393; dburkiewicz@gorzyce.pl
radna pełni dyżur w każdy pierwszy wtorek miesiąca, w Świetlicy Wiejskiej
w Uchylsku, w godz. 17.00-17.30

************************************************************************************************************************

******* tu znajdziesz nr telefonów do wszystkich radnych gminy Gorzyce**********