Informacja dotycząca przyjmowania wniosków o wydanie dowodu osobistego w dniu 1 marca 2019 r.

0
1255


W związku ze zmianą ustawy o dowodach osobistych z dnia 6 grudnia 2018 r. ( Dz.U. z 2019 r. poz. 60), która wejdzie w życie z dniem 4 marca 2019 r., Urząd Gminy w Gorzycach, Referat Spraw Obywatelskich będzie przyjmował wnioski o wydanie dowodu osobistego w dniu 1 marca 2019 r. do godz. 11.30, w związku z koniecznością wprowadzenia wszystkich wniosków do Rejestru Dowodów Osobistych, zaś od godz. 12.00 do zamknięcia urzędu nie będzie możliwości załatwienia również pozostałych spraw dotyczących dowodu osobistego – nie będzie możliwości odbioru gotowego, już spersonalizowanego dokumentu.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32-4513056 w. 36, 37