W Uchylsku będą rządzić panie. Anna Kaczmarczyk nową panią sołtys!.

0
2324

W bardzo miłej i spokojnej atmosferze odbyło się w Uchylsku zebranie sprawozdawczo-wyborcze. Na spotkanie stawiło się 44 mieszkańców Uchylska, by wybrać swojego włodarza. Wiadomo było od dawna że poprzedni sołtys Jerzy Mozes nie będzie się ubiegać o to stanowisko.
Do wyborów zgłoszono dwie młode kandydatki, panią Annę Kaczmarczyk i Ewę Katryniok.
Zgromadzeni w sali OSP Uchylsko w głosowaniu tajnym wybrali na stanowisko sołtysa wsi – panią Annę Kaczmarczyk (23 głosy poparcia), jej kontrkandydatka uzyskała 20 głosów, jeden głos był nieważny.

W skład rady sołeckiej Uchylska weszło pięć pań i dwóch panów:
Małgorzata Warzeszka
Henryk Polnik
Dominika Burkiewicz – Dżumyk
Sabina Mikołajczyk
Sabina Mandrysz
Maria Kuś
Rudolf Polnik

/caption]

[caption id="attachment_2792" align="alignnone" width="3411"]

[caption id="attachment_2789" align="alignnone" width="1280"] Nowa pani sołtys Anna kaczmarczyk przyjmuje gratulacje od Daniela Kurasza

[/caption]

Nowa pani sołtys Anna Kaczmarczyk.

Fot. Bogusław Jordan