UG Gorzyce informuje – Ruszają gminne inwestycje w 2019 r.

0
1791

Kolejny rok z rzędu nasza gmina utrzymuje wydatki na inwestycje na bardzo wysokim poziomie. Wydatki majątkowe przewidziane na 2019 r., po ostatnich zmianach w budżecie, wynoszą: wydatki majątkowe – 17 844 275 zł, w tym – drogi – 7 440 000 zł.

Przypomnijmy, że w latach 2011-2014 na inwestycje drogowe gmina przeznaczyła około 5 305 912,57 zł, w latach 2015-2018 – 15 801 636,14 zł, a w roku 2019 planuje przeznaczyć na drogi aż 7,5 mln zł. Tak znaczący zwrost wydatków na drogi jest odpowiedzią na potrzeby naszych Mieszkańców. Stan dróg to temat najczęściej poruszany na zebraniach i w czasie dyżuru wójta. Inwestycje są możliwe dzięki pozyskanym przez gminę i powiat dofinansowaniom oraz dobrej współpracy z powiatem wodzisławskim.

Rogów, przedszkole
Gmina ogłosiła przetarg na rozbudowę, remont i termomodernizację przedszkola. Przedszkole doczeka się kapitalnego remontu. Zamierzamy podnieść efektywność energetyczną obiektu oraz wymienić źródło ciepła na gazowe. Potencjalni wykonawcy mogą składać oferty do 19.03.2019 r., godz. 9.00. Planujemy zakończenie zadania do 31.07.2019 r. Szczegóły oferty można znaleźć na stronie BIP gminy Gorzyce.
Na okres remontu, od 01.07.2019 r. do 31.08.2020 r. obiekt zostanie wyłączony z użytkowania z uwagi na bezpieczeństwo dzieci. Zajęcia będą się odbywały w oddziałach przedszkolnych zlokalizowanych w budynkach szkoły podstawowej (4 oddziały) oraz probostwa (1 oddział). Pomieszczenia zostaną adaptowane na cele przedszkolne.

Gorzyce, ul. Zamkowa
Wyłożona płytami betonowymi i nie remontowana dotychczas droga doczeka się modernizacji i rozbudowy na całej długości 948 m, od skrzyżowania z ul. Bogumińską do skrzyżowania z ul. Raciborską. Gmina rozstrzygnęła już przetarg na realizację zadania. Spośród sześciu oferentów najkorzystniejszą ofertę złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Raciborza, na kwotę 4 677 073 zł. Wójt podpisał stosowną umowę z wykonawcą i przekazał plac budowy. Realizacja zadania jest możliwa dzięki pozyskanemu dofinansowaniu ze środków zewnętrznych w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych. Zakres robót obejmuje m.in. korytowanie, wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, częściową przebudowę linii energetycznych, wykonanie podbudowy drogi i nawierzchni jezdni o szerokości 5 m oraz chodnika o szerokości 2 m. W związku z inwestycją ulica będzie okresowo zamknięta

Kolonia Fryderyk, ul. Polna i ul. Wyzwolenia
Olza, ul. Dworcowa
W ogłoszonym przez gminę przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej i remont ulicy Polnej w sołectwie Kolonia Fryderyk wpłynęły 4 oferty. Powstanie tu kanalizacja sanitarna na odcinku o długości ponad 2 km, zostanie również odtworzona nawierzchnia jezdni. Planowany termin zakończenia inwestycji to 31.05.2020 r. Gmina zrealizuje również inwestycję kanalizacyjną w Olzie przy ul. Dworcowej. Powstanie tu 656 m kanalizacji. Planujemy zakończenie realizacji zadania do 30.09.2019 r.