Gorzyce, ruszył remont Zamkowej. Wiadukt „prosi” o nowy asfalt.

0
1250

Gorzyce, ul. Zamkowa
Ruszył proces modernizacji i rozbudowy na całej długości 948 m, od skrzyżowania z ul. Bogumińską do skrzyżowania z ul. Raciborską. Koszt remontu wyceniono na kwotę 4 677 073 zł. Realizacja zadania jest możliwa dzięki pozyskanemu dofinansowaniu ze środków zewnętrznych w wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych. Zakres robót obejmuje m.in. korytowanie, wykonanie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, częściową przebudowę linii energetycznych, wykonanie podbudowy drogi i nawierzchni jezdni o szerokości 5 m oraz chodnika o szerokości 2 m. W związku z inwestycją ulica będzie okresowo zamknięta. Planowane zakończenie to listopad 2019r.

Dziury, łaty i popękana nawierzchnia na wiadukcie kolejowym na ulicy Piaskowej w Gorzycach. Wiadukt „prosi” o wymianę lub remont tej nawierzchni. Jak sprawa się potoczy, będziemy państwa informować, teraz to już w gestii PZD.

Fot. B.Jordan