ZARZĄD ODDZIAŁU GORZYCE PZHGP 0120 Gorzyce
2019 – 2022

Prezes
CZESŁAW WAWRZYCZNY tel. kom 660203303

 Wiceprezes ds. finansowych
Łukasz Przybyła
 
 Wiceprezes ds. lotowych
Eugieniusz Krakowczyk

 Wiceprezes ds. gospodarczych
JAN PŁACZEK

 Sekretarz
Jarosław Przybyła

 Członkowie
TADEUSZ WACŁAWCZYK
Józef Balcar
Marian Jordan 
Grzegorz Stasiak

Komisja Dyscyplinarna

Przewodniczący
JANUSZ PORWOŁ
 
Zast.Przewod

Dariusz Sosna
 
Sekretarz

Ernest Marcol
 
Członkowie
Lech Sowa
Michał Oślizło

 
Komisja Rewizyjna

Przewodniczący
Piotr Antończyk
 
Zast. Przewod
KAZIMIERZ BRZOZA
 
Sekretarz
DANIEL JORDAN
Członkowie
Jacek Mitko

Janusz Larysz
 
 
                      Delegaci Oddziału na OWZD                
CZESŁAW WAWRZYCZNY
Eugieniusz Krakowczyk
Marian Jordan
Krystian Okoń
Tadeusz Wacłąwczyk
Janusz Larysz