W gminie Gorzyce za strajkiem opowiedziało się 12 z 13 placówek szkolnych.

0
1902

W gminie Gorzyce za strajkiem opowiedziało się 12 z 13 placówek, w których odbyło się referendum:

– Szkoła Podstawowa w Bluszczowie – 74% głosujących za strajkiem,

– Szkoła Podstawowa w Czyżowicach – 88% za strajkiem,

– Przedszkole Publiczne w Czyżowicach – 100% za strajkiem,

– Szkoła Podstawowa nr 1 w Gorzycach – 93,2% za strajkiem,

– Szkoła Podstawowa nr 2 w Gorzycach – 100% za strajkiem,

– Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gorzyczkach – 75,6% za strajkiem,

– Szkoła Podstawowa w Olzie – 95,8% za strajkiem,

– Przedszkole Publiczne w Olzie – 100% za strajkiem,

– Szkoła Podstawowa w Rogowie – 85,7% za strajkiem,

– Przedszkole Publiczne w Rogowie – 100% za strajkiem,

– Szkoła Podstawowa w Turzy Śl. – 85,4% za strajkiem,

– Przedszkole Publiczne w Turzy Śl – 78,8% za strajkiem.

Zwolennicy strajku nie uzyskali większości w Przedszkolu Publicznym w Gorzycach, gdzie za strajkiem opowiedziało się równe 50% głosujących.