Wiadukt na Piaskowej przejdzie konserwację pozimową. Info – Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu ŚL.

0
967

Przedstawiamy odpowiedź PZD w Wodzisławiu Śl na temat stanu technicznego wiaduktu znajdującego się na ul. Piaskowej.

Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Syryni informuje, iż znany nam jest stan techniczny wiaduktu drogowego zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 5022 S w Gorzycach. Służby tutejszego Zarządu systematycznie dokonują objazdów kontrolnych dróg zwracając szczególną uwagę na stan techniczny elementów drogi. Ponadto, zgodnie z wymogami jaki kładzie na zarządcę drogi prawo budowlane, każdego roku przeprowadzane są przeglądy okresowe obiektów mostowych. Wykonywane są one przez inspektorów mostowych posiadających stosowne uprawnienia budowlane. W przypadku wiaduktu drogowego zlokalizowanego przy ul. Piaskowej w Gorzycach zauważyć należy, iż spękania odbite w nawierzchni asfaltowej wynikają z sposobu w jaki pracuje cała konstrukcja obiektu. Na modułowej konstrukcji stalowej dźwigarów głównych jest bowiem ułożony pomost z dyli drewnianych, które pracują pod wpływem między innymi zmian temperatur. Praca pomostu drewnianego skutkuje zaś odbiciem spękań na nawierzchni. Należy dodać, iż dodatkowo pomiędzy deskami pomostu , a nawierzchnią z asfaltu twardolanego ułożone są dwie warstwy papy termozgrzewalnej. W roku 2018 dwukrotnie dokonywano uszczelnienia nawierzchni za pomocą mieszaniny emulsji bitumicznej z grysem kamiennym układaną przy pomocy remontera drogowego. Podobnie w bieżącym roku planuje się wykonanie prac konserwacyjnych w takiej samej technologii. Prace te zostaną zrealizowane w ramach bieżącego, pozimowego utrzymania nawierzchni bitumicznych. Obecnie trwa postępowanie przetargowe mające na celu wyłonienie wykonawców wyżej wymienionych robót.

Sekretariat

Powiatowy Zarząd Dróg w Wodzisławiu Śląskim
z siedzibą w Syryni

Tel +48 32 451 74 15