Jest duża szansa na kontynuację modernizacji drogi powiatowej ul. Raciborskiej na odcinku OSINY – BEŁSZNICA.

0
1346

Jest duża szansa na kontynuację modernizacji drogi powiatowej ul. Raciborskiej na odcinku OSINY – BEŁSZNICA.

Zadanie będzie oczywiście współfinansowane przez naszą gminę. Inwestycja została wstępnie rekomendowana do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych

Dwie powiatowe drogi z szansą na dofinansowanie z FDL
Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach pozytywnie rozpatrzył wnioski Powiatu Wodzisławskiego o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych dwóch dużych inwestycji drogowych w powiecie. Jeśli przygotowaną przez służby wojewody listę zatwierdzi premier, Powiat Wodzisławski otrzyma prawie 7 mln zł na modernizację ul. Mszańskiej w Wodzisławiu Śl., Turskiej w Mszanie oraz kontynuację przebudowy ul. Raciborskiej w gminie Gorzyce.

Przebudowa drogi powiatowej nr 5021S (ul. Mszańska w Wodzisławiu Śląskim i ul. Turska w Mszanie) obejmie ok. 1,8 km odcinek. Przebudowywany fragment drogi zaprojektowano jako jezdnię szerokości 6,5m z utwardzonym poboczem i chodnikiem. Projekt przewiduje ponadto przebudowę i budowę 1,5 km chodników, 10 miejsc postojowych, budowę i przebudowę 2 zatok autobusowych. Dodatkowo powstanie odwodnienie drogi oraz brakujące oświetlenie jezdni. W ramach robót przygotowawczych i wykończeniowych zaplanowano wzmocnienie skarp nasypu płytami ażurowymi oraz zabezpieczenie sieci gazociągowej, energetycznej i teletechnicznej. Przewidywany koszt zadania to ok. 6,9 mln zł, z czego dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych wyniesie – w przypadku pozytywnej decyzji premiera – ok. 3,43 mln zł. Resztę – zgodnie ze złożonym wnioskiem – sfinansują samorządy lokalne.

Druga z inwestycji ujętych na liście zadań powiatowych rekomendowanych do dofinansowania ze środków Funduszu Dróg Samorządowych to przebudowa drogi powiatowej nr 3512S (ul. Raciborska w Gorzycach i Bełsznicy). To kontynuacja inwestycji, jaką Powiat realizuje obecnie przy współudziale finansowym Gminy Gorzyce oraz wsparciu środków z Funduszu. To przedsięwzięcie przewiduje z kolei wykonanie prawie 1,4 km drogi, tyle samo chodników, prawie pół kilometra ścieżki rowerowej, budowę ciągu pieszo-rowerowego, przebudowę kanalizacji deszczowej oraz 4 skrzyżowań z drogami gminnymi. W ramach robót zaplanowano też zabezpieczenie sieci gazociągowej i sieci energetycznej, wodociagowej, teletechnicznej oraz wykonanie ścianki oporowej przy zatoce. Przebudowa ul. Raciborskiej na tym odcinku ma kosztować ok. 6,7 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków FDS ma wynieść 50% kosztów, czyli 3,37 mln zł.

– Liczę, że Pan Premier listę wniosków rekomendowanych przez Urząd Wojewódzki zatwierdzi i dzięki temu będziemy mogli ogłaszać przetargi na te dwie inwestycje. Jeśli tak się stanie, to będziemy mogli mówić o rekordowym roku pod względem nakładów na inwestycje drogowe w naszym powiecie – podkreśla starosta Leszek Bizoń.