Rogów – Trwają prace remontowe przedszkola publicznego.

0
1815

Przedszkole Rogów

W chwili obecnej trwają prace związane z rozbudową wraz z kompleksową termomodernizacją przedszkola publicznego w Rogowie.
Zakres robót jaki obejmuje powyższa inwestycja to min:

– dobudowane zostaną dwa nowe skrzydła, głównie z przeznaczeniem na nowe sale dla dzieci starszych wraz z toaletami i pomieszczeniem gospodarczym,
– wymieniona zostanie cała stolarka okienna oraz drzwiowa wewnętrzna i zewnętrzna,
– ocieplenie ścian zewnętrznych,
– zostanie przebudowane wejście do budynku,
– wymiana pokrycia dachowego na nowe,
– remont pomieszczeń kuchennych wraz z wyposażeniem,
– modernizacja instalacji c.o.,
– zmiana zasilania źródła ciepła (kocioł węglowy na gazowy),
oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu.
Planowane koszty do poniesienia to ponad 5 500 000,00 zł., które są zabezpieczone w budżecie gminy i Wieloletniej Prognozie Finansowej.
Urząd Gminy złożył również wniosek na dofinansowanie ze środków zewnętrznych powyższej inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, dla poddziałania 4.3.4 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej.
Planowany okres realizacji zadania jest następujący:
Rozpoczęcie robót z początkiem wakacji, wraz ze stanem surowym zamkniętym do końca 2019 roku.
Planowany termin zakończenia robót i oddania obiektu do użytku to koniec sierpnia 2020 roku.

Na czas prowadzenia prac na obiekcie, został on wyłączony z użytkowania i w całości przekazany generalnemu wykonawcy.
Wykonawca: Zakład Produkcyjno – Remontowo – Budowany Artur Marcinek z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim.

źródło: UG Gorzyce

P.S.
Redakcja portalu e-gorzyce.pl dziękuje pracownikom UG Gorzyce oraz wójtowi Danielowi Jakubczykowi za udzielenie tak szczegółowych informacji na w/w temat oraz udostępnienie zdjęć.