Powiat pozyskał prawie 7 mln zł na remont dwóch dróg – Gmina Gorzyce także na tym skorzysta.

0
1025

źródło: Powiat wodzisławski

tu czytaj cały artykuł

To już pewne. Powiat pozyskał prawie 7 mln zł na remont dwóch dróg
Dzisiaj w Urzędzie Miasta w Raciborzu Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek w obecności parlamentarzystów i samorządowców wręczył miastom i gminom z południowo-zachodniej części województwa śląskiego symboliczne czeki z dofinansowaniem inwestycji drogowych w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W imieniu Powiatu Wodzisławskiego dwa czeki na łączną kwotę prawie 7 mln zł odebrał starosta Leszek Bizoń.

Środki te zostaną przeznaczone na modernizację ul. Mszańskiej w Wodzisławiu Śl., Turskiej w Mszanie oraz kontynuację przebudowy ul. Raciborskiej w gminie Gorzyce.

Przebudowa drogi powiatowej nr 5021S (ul. Mszańska w Wodzisławiu Śląskim i ul. Turska w Mszanie) obejmie ok. 1,8 km odcinek. Przebudowywany fragment drogi zaprojektowano jako jezdnię szerokości 6,5m z utwardzonym poboczem i chodnikiem. Projekt przewiduje ponadto przebudowę i budowę 1,5 km chodników, 10 miejsc postojowych, budowę i przebudowę 2 zatok autobusowych. Dodatkowo powstanie odwodnienie drogi oraz brakujące oświetlenie jezdni. W ramach robót przygotowawczych i wykończeniowych zaplanowano wzmocnienie skarp nasypu płytami ażurowymi oraz zabezpieczenie sieci gazociągowej, energetycznej i teletechnicznej. Przewidywany koszt zadania to ok. 6,9 mln zł, z czego dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych wyniesie ok. 3,43 mln zł. Resztę – zgodnie ze złożonym wnioskiem – sfinansują samorządy lokalne.

Druga z inwestycji ujętych na liście zadań powiatowych do realizacji ze środków Funduszu Dróg Samorządowych to przebudowa drogi powiatowej nr 3512S (ul. Raciborska w Gorzycach i Bełsznicy). To kontynuacja inwestycji, jaką Powiat realizuje obecnie przy współudziale finansowym Gminy Gorzyce oraz wsparciu środków z Funduszu. To przedsięwzięcie przewiduje z kolei wykonanie prawie 1,4 km drogi, tyle samo chodników, prawie pół kilometra ścieżki rowerowej, budowę ciągu pieszo-rowerowego, przebudowę kanalizacji deszczowej oraz 4 skrzyżowań z drogami gminnymi. W ramach robót zaplanowano też zabezpieczenie sieci gazociągowej i sieci energetycznej, wodociagowej, teletechnicznej oraz wykonanie ścianki oporowej przy zatoce. Przebudowa ul. Raciborskiej na tym odcinku ma kosztować ok. 6,7 mln zł, z czego dofinansowanie ze środków FDS ma wynieść 50% kosztów, czyli 3,37 mln zł.

Jak podkreśla starosta Leszek Bizoń, dzięki pozyskanym pieniądzom rok 2019 będzie rekordowym w historii powiatu pod względem ilości środków przeznaczonych na inwestycji drogowe w powiecie.

P.S
Informacja wójta gminy Gorzyce Daniela Jakubczyka na profilu FB:

Kolejne drogi do przebudowy w 2020 r. Nasza gmina i powiat wodzisławski otrzymały kolejne dofinansowania do modernizacji dróg w Belsznicy – ul. Wiejska oraz Gorzycach/Osinach/Belsznicy- ul. Raciborska. Zadanie na drodze powiatowej jest współfinansowane przez gminę Gorzyce. Wspólnie z Leszek Bizoń odebrałem dziś promesy określające wysokość dofinansowań z rąk wojewody Jarosława Wieczorka. W uroczystości uczestniczyli m.in. ministrowie Adam Gawęda, Michał Woś oraz radna Ewa Gawęda. Kolejne inwestycje drogowe to jeden z priorytetów naszej gminy. Jeszcze w tym miesiącu powiat wodzisławski rozpisze przetarg na remont części ul. Wiejskiej w Uchylsku na najbardziej zniszczonym odcinku. Zadanie jest współfinansowane przez gminę Gorzyce.