Gorzycka Perła 2019 dla Ryszarda Nielaby z Rogowa

0
1120

7 października w gorzyckiej sali DPS odbyła się tegoroczna Gala Gorzyckiej Perły. Tytuł honorowy otrzymał Ryszard Nielaba z Rogowa.
Pan Ryszard Nielaba od urodzenia jest mieszkańcem Rogowa.

Aktywnie uczestniczy w życiu sołectwa i bierze czynny udział w różnego rodzaju akcjach i pracach społecznych. Jest zasłużonym działaczem oraz człowiekiem szanowanym w swojej społeczności.

W latach 1983 do 1987 był prezesem LKS ,,Przyszłość Rogów”. W tym okresie został oddany budynek ,,Domu Sportu” oraz zakupiono używany autobus, który służył piłkarzom klubu i społeczeństwu nie tylko Rogowa.

Od roku 1984 do 1998 pracował w Radzie sołeckiej w Rogowie jako zastępca sołtysa Józefa Grycmana. Po nagłej śmierci sołtysa w maju 1998 roku objął funkcję sołtysa w Rogowie. W latach 1987 do 1990 był członkiem Komitetu Społecznego Budowy Biblioteki w Rogowie.

W roku 1991 na zebraniu wiejskim został wybrany na przewodniczącego Komitetu Budowy Wodociągu w Rogowie. Dzięki m. in. Jego zaangażowaniu mieszkańcom Rogowa podniósł się poziom życia.

Był także członkiem Komitetu społecznego, którego celem było umożliwienie dostępu do usług telekomunikacyjnych w Rogowie.

Pan Ryszard Nielaba w 1994 r. aktywnie włączył się w rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej w Rogowie, który później przekształcono w budynek gimnazjum. Jako przewodniczący Komitetu Społecznego Rozbudowy Szkoły, nadzorował poszczególne etapy jej budowy. Pierwszy etap rozbudowy czyli fundamenty i piwnice był wykonany systemem gospodarczym. Natomiast kolejny etap budowy wykonała firma budowlana.

Brał udział w dwóch Komitetach Organizacji Dożynek Gminnych w Rogowie w 1996 i 2004 roku., gdzie pełnił funkcję skarbnika Komitetu Dożynkowego.

Brał udział w organizacji trzech parafiad w Rogowie, gdzie pełnił funkcję skarbnika.

Pan Ryszard Nielaba był radnym Rady Gminy Gorzyce trzech kadencji: III, V, VI.

W III kadencji od 1998 – 2002 r. pracował w dwóch komisjach: Komisji Oświaty oraz Komisji Ochrony Środowiska.

W V kadencji od 2006 – 2010 r. pracował jako zastępca przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.

W VI kadencji od 2010 – 2014 r. pracował jako przewodniczący Komisji Rodziny Spraw Społecznych i Zdrowia.

Od 2007 roku pełni funkcję Przewodniczącego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Koła w Rogowie , gdzie cieszy się pełnym zaufaniem i poszanowaniem.

Pracuje w zarządzie Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w oddziale rejonowym w Wodzisławiu Śl., gdzie od 2010 roku pełni funkcję Wiceprezesa.

Od założenia w 1995 roku Związku Emerytów Górniczych św. Barbary przy parafii w Rogowie pełni funkcję skarbnika.

Dzięki powyższym zasługom uważamy, że w pełni zasadnym jest przyznanie panu Ryszardowi Nielaba tytułu honorowego ,,Gorzycka Perła”.

Statuetkę panu Ryszardowi wręczył Piotr Wawrzyczny – przewodniczący Rady Gminy Gorzyce.

Tu czytaj na stronie UG Gorzyce