Spotkanie przedstawicieli PWiK z mieszkańcami Gorzyc w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami.

0
1368

Wójt Gminy Gorzyce informuje, że w dniu 18.11.2019 r. o godzinie 17.00, w Gminnym Centrum Kultury w Gorzycach ul. Mikołaja Kopernika 8 odbędzie się spotkanie przedstawicieli Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o z Mieszkańcami Gorzyc w sprawie budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z przyłączami.