Porozumienie ustala zasady wspólnej realizacji Programu „ CZYSTE POWIETRZE” na terenie Gminy Gorzyce

0
1172

źródło foto – nowiny.pl
12 lutego 2020 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy WFOŚIGW w Katowicach, reprezentowanym przez Zastępcę Prezesa Zarządu Adama Lewandowskiego, a Gminą Gorzyce reprezentowaną przez Wójta Daniela Jakubczyka.

Porozumienie ustala zasady wspólnej realizacji Programu „ CZYSTE POWIETRZE” na terenie Gminy Gorzyce, w celu obsługi mieszkańców w procesie składania wniosków i uzyskiwania dofinansowania. Gmina Gorzyce jest pierwszą gminą z powiatu wodzisławskiego i 32 gminą w województwie śląskim, która podpisała porozumienie, w wyniku którego powstał Punkt Przyjmowania wniosków w ramach Programu „Czyste Powietrze”.

Punkt będzie czynny w każdy poniedziałek w godz. 14:00-17:00 w UG Gorzyce w sali narad przy ul. Kościelnej 15.
W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie w formie dotacji lub pożyczki na:
– wymianę źródeł ciepła,
– docieplenie przegród budynku;
– zakup i wymianę stolarki okiennej i drzwiowej;
– montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;
– instalacje odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej);
– zakup i montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła.