Czeska firma wybuduje kanalizację sanitarną w Olzie. Harmonogram prac – mapy.

0
1604

Czeska firma wybuduje kanalizację sanitarną w Olzie. Harmonogram prac – mapy

Podczas zebrania wiejskiego w Olzie oprócz sprawozdania z działalności sołtysa i rady sołeckiej jednym z najważniejszych tematów była budowa sieci kanalizacji sanitarnej. Jak poinformował mieszkańców prezes PWiK Wodzisław p. Blutko że w dniu 20.01.2020 r. podpisano umowę z Wykonawcą kontraktu pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Gorzyce, miejscowość Olza – etap III”.
Koszt inwestycji to ponad 15 506 884,27 PLN

Wykonawca będzie czeska firma AWT REKULTIVACE A.S. z siedzibą: Dělnická 884/41, Havířov
Firma ta musi wybudować kanalizację w ciągu 24 miesięcy od podpisania umowy czyli planowane zakończenie prac to styczeń 2022r.

Długość sieci kanalizacyjnej to 8,6 km i 200 podłączonych budynków jednorodzinnych
Poniżej przedstawiamy harmonogram prac budowy kanalizacji sanitarnej.

Inwestycja ta to nie tylko kanalizacja sanitarna ale także wymiana sieci wodociągowej w Olzie o długości 7.0 km z podłączeniem na nowo ok 160 budynków. Poniżej harmonogram prac przy wymianie sieci wodociągowej.

Mapy:
mapy Olza do pobrania- projekt nr 11 kliknij po otwarciu POBIERZ

SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC
SONY DSC

Podłącz się
Drogi Kliencie na wstępie pragniemy poinformować, iż zgodnie z art. 5 ust 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek niezwłocznego przyłączenia nieruchomości do istniejącej na terenie gminy sieci kanalizacyjnej. Jednocześnie informujemy, że nie podjęcie żadnych działań zmierzających do podłączenia podlega karze grzywny.

Szanowny Mieszkańcu, podłączenie do naszej nowoczesnej sieci kanalizacji sanitarnej nie tylko poprawi Twój komfort życia, ale i będzie miało pozytywny wpływ na środowisko naturalne! Poniżej przedstawiamy prosty sposób, który pozwoli Ci na sprawne podłączenie do sieci kanalizacyjnej.

Najpierw budowa sieci kanalizacyjnej potem przyłącza do budynków !
Budowa przyłączy kanalizacyjnych do budynków może nastąpić dopiero wtedy, gdy sieć kanalizacyjna jest już przyjęta do eksploatacji – o możliwości podłączenia się do nowo wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej zostaniesz poinformowany pisemnie przez PWiK Sp. z o.o.
Nie włączaj się do kanalizacji samowolnie – jest to zabronione !
Nie odprowadzaj wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej – to również jest zabronione!
Budowa przyłącza kanalizacyjnego.
Zgłoś w PWiK zamiar rozpoczęcia budowy przyłącza kanalizacyjnego z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i umów się na odbiór techniczny.

tel. 500 012 874 – Marek Szuścik – dział eksploatacji sieci kanalizacyjnej,
tel. 785 750 002 – Tomasz Tomaszewski – dział eksploatacji sieci kanalizacyjnej,

Przyłącze kanalizacyjne możesz wykonać samodzielnie lub zatrudniając dowolną firmę świadczącą takie usługi.
Pozostaw wykop otwarty aż do momentu wykonania wcinki i odbioru technicznego.
Na sam koniec podczas odbioru technicznego ścieków podpisz umowę z PWiK na odbiór ścieków – to już koniec uciążliwości związanych z wywozem nieczystości z szamba !

Cennik
Buduj szybko, buduj tanio. Dla rzetelnych klientów, którzy podłączą swoje budynki do kanalizacji niezwłocznie po otrzymaniu pisemnej informacji o możliwości przyłączenia się, przygotowaliśmy następujące propozycje::

możliwość zakupu dokumentacji projektowej przyłącza kanalizacyjnego za 1 zł,
możliwość zakupu materiałów do budowy przyłącza po cenach hurtowych,
nieodpłatny odbiór przyłącza i wykonanie tzw. wcinki przez pracowników PWiK,
powykonawcza inwentaryzacyjna geodezyjna w cenie 95,94 zł.