Gmina Gorzyce – inwestycje drogowe dobiegają końca.

0
243

Jak podaje strona FB UG Gorzyce:

Kończą się powoli tegoroczne inwestycje drogowe. Mimo epidemii przebiegały zgodnie z naszymi założeniami. Dziękuję za udział w ich realizacji Wykonawcom, Pracownikom Urzędu Gminy, Starostwa Powiatowego, PZD, Radzie Gminy, Sołectwom, Firmom i Mieszkańcom za przekazane nam uwagi. Kolejny rok z rzędu przeznaczyliśmy bardzo duże pieniądze na modernizacje dróg. Zapowiadam już dziś kontynuację tych działań.
> Modernizacje dróg łączymy z budową kolejnych odcinków
– sieci kanalizacji sanitarnej oraz
– sieci gazowej.
> BEŁSZNICA/ROGÓW – zakończona przebudowa ul. Wiejskiej/ odnogi ul. Raciborskiej
Wartość zadania wynosiła 625 tys. zł, dofinansowanie z FDS – 50% kosztów kwalifikowalnych. Zakres zadania obejmował kompleksową modernizację ulicy (korytowanie, wykonanie podbudowy i asfaltu, przebudowa zjazdów, zabudowa krawężników, przebudowa odwodnienia) na długości około 340 m (odpowiednio 223 m ul. Wiejskiej / 114 m ul. Raciborskiej).
> CZYŻOWICE – przebudowa ul. Bełsznickiej
Inwestycja jest w trakcie realizacji. Gmina realizuje zadanie w porozumieniu z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl. (w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej). Wartość inwestycji – ponad 2,8 mln zł, dofinansowanie z FDS – 50 % kosztów kwalifikowalnych. Zakres zadania realizowanego na 935 m obejmuje m.in. wykonanie nowej konstrukcji drogi (podbudowa i nawierzchnia), budowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej, przebudowę zjazdów oraz dodatkowo gazyfikację ulicy. Trwa asfaltowanie. Planowane ukończenie – listopad 2020 r.
> GORZYCE – zakończona budowa zjazdu z drogi wewnętrznej
Zakończyła się budowa zjazdu na tereny inwestycyjne w sąsiedztwie GOTSiR Nautica. Odbiór odbył się w dniu 28.09.2020 r.
Wartość zadania wynosiła 353 tys. zł.
> GORZYCE/OSINY – BEŁSZNICA – zakończona modernizacja odcinka ul. Raciborskiej
Wartość inwestycji – 5,4 mln zł, dofinansowanie z FDS – 50% kosztów kwalifikowalnych. Pozostałe koszty ponoszą wspólnie w porozumieniu powiat i nasza gmina (po 50%). Zakres inwestycji realizowanej na odcinku 1,4 km obejmował m.in. wykonanie nowej konstrukcji i nawierzchni drogi, przebudowę chodników, budowę ścieżki rowerowej (do PKP), przebudowę odwodnienia drogi oraz skrzyżowań z innymi drogami.
> OSINY – zakończona przebudowa zjazdu na ul. Kolejową
Przy okazji modernizacji ul. Raciborskiej gmina Gorzyce przebudowała zjazd na ul. Kolejową. Projekt zjazdu – opracowany zgodnie z przepisami – był zaakceptowany m.in. sołtysa Osin. Wartość zadania – ok. 72 tys. zł