Chcesz oddać odpady do PSZOK Gorzyce – umów i zarezerwuj termin.

0
2012

Przypominamy o możliwości zapisów do PSZOK poprzez aplikację EcoHarmonogram, a także bezpośrednio ze strony internetowej urzędu. W dalszym ciągu można się także zapisywać telefonicznie.

UWAGA MIESZKAŃCY:

Przypominamy mieszkańcom o możliwości przekazywania zwiększonych ilości odpadów zbieranych selektywnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Gorzycach przy ul. Bogumińskiej 13, poza terminami zbiórek określonymi w harmonogramie.

Do PSZOK będzie można oddać odpady komunalne jedynie po zarezerwowaniu terminu wizyty. Rezerwację terminu należy dokonywać poprzez aplikację mobilną na stronie internetowej: https://pszok.gorzyce.pl.

Rezerwując wizytę mieszkańcy wybierają rodzaj odpadu, który będzie dowieziony na PSZOK, datę wywozu oraz godzinę dostarczenia a także swoje dane osobowe i kontaktowe. Dla mieszkańca będą widoczne jedynie wolne godziny w danym dniu. Na podany przez Państwa adres e-mail przesłana zostanie informacja zwrotna o pozytywnej lub negatywnej weryfikacji przez pracowników urzędu. Tylko pozytywna weryfikacja będzie uprawniała do przywiezienia odpadów na PSZOK.

Dzięki wprowadzonym udogodnieniom osoba przywożąca odpady nie będzie zobowiązana do okazywania dokumentów potwierdzających dokonanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jedynym dokumentem którym trzeba będzie się posłużyć to upoważnienie, w przypadku gdy osoba, która rezerwowała termin, nie dostarcza osobiście odpadów.

Pojemniki z odpadami zmieszanymi (kubły) zawierające ciepły popiół NIE BĘDĄ ODBIERANE z uwagi na ryzyko zapalenia pozostałych odpadów w śmieciarce

Dla worków brązowych ustalono limit tj. nie więcej niż 3 worki jednorazowo na nieruchomość co 2 tygodnie w okresie od IV – XI. W pozostały okresie 1 worek na miesiąc na nieruchomość.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości związanych z odbiorem odpadów komunalnych reklamacje należy składać pod numer: 32 451 30 56, wew.21, na następny dzień roboczy – po dokonanej zbiórce zgodnie z harmonogramem. Po stwierdzeniu zasadności zgłoszenia, reklamacja zostanie zgłoszona do firmy odbierającej odpady. W przypadku wystawienia odpadów komunalnych po godzinie 7:00 reklamacje nie będą uwzględniane.