Nie żyje Edward Wrana – wieloletni radny Gminy Gorzyce

0
446

Z przykrością informujemy, że 26 stycznia w wieku 82 lat zmarł Edward Wrana – wieloletni radny oraz członek zarządu Gminy Gorzyce. W 2007 roku został uhonorowany tytułem Gorzycka Perła.

Edward Wrana w latach 1988-1990 oraz 1990-2006 był radnym Gminy Gorzyce działając jednocześnie w Radzie Sołeckiej w Turzy Śl. i organizacjach społecznych.

W latach 1987-89 był inicjatorem budowy Domu Sportu i Rekreacji w Turzy Śl. oraz jednym z realizatorów tej inwestycji, która do dziś służy turskiej społeczności.

Jego staraniem doszło do rozpoczęcia i ukończenia budowy nowej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Turzy Śląskiej, bez których trudno dziś sobie wyobrazić funkcjonowanie społeczności sołectwa i gminy.

W latach 1994-98 pełnił funkcję członka Zarządu Gminy Gorzyce przyczyniając się tym samym do rozwiązania wielu problemów Gminy Gorzyce.

W latach 2002-2006 był Przewodniczącym Zgromadzenia Międzygminnego Związku Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śl. reprezentując tam interesy Gminy Gorzyce.

Edward Wrana miał duży wpływ w przygotowanie jednego z najważniejszych momentów w historii sołectwa i parafii w Turzy Śląskiej – Koronacji Matki Boskiej Fatimskiej koronami papieskimi, co miało miejsce 13 czerwca 2004 r.

Był założycielem i przewodniczącym Koła Misyjnego w Turzy Śl. w którym inicjowane są działania duchowe i materialne na rzecz pomocy potrzebującym na misjach. Wspierał działalność zespołu charytatywnego i Domu Pielgrzyma w Turzy Śl. Był jednym z inicjatorów reaktywacji chóru „Lira” przy turskiej parafii.

W 2007 roku, razem z Krystyną Durczok i Frydolinem Płaczkiem został uhonorowany tytułem Gorzycka Perła.

Bliskim śp. Edwarda Wrany składamy szczere wyrazy współczucia.

Pogrzeb śp. Edwarda Wrany odbędzie się 28 stycznia o godz. 11:00 w kościele w Turzy Śląskiej.