OSP Gorzyce dziękuje za wsparcie w 2020 roku.

0
759

Szczęśliwego nowego roku!
Początek nowego roku, to dobry czas na podsumowanie tego co udało się zrobić w poprzednich 12 miesiącach.

W wyniku wsparcia udzielnego nam przez darczyńców i sponsorów w 2020 roku mogliśmy sobie pozwolić na zakup dodatkowego wyposażenia naszej jednostki w postaci:

2x Ubrania specjalne,
3x Obuwie strażackie skórzane,
3x Obuwie strażackie gumowe,
3x Kurtka wyjściowa,
2x Mundur wyjściowy,
2x Kapok strażacki,
2x Wodery wodochronne,
1x Rękawice specjalne,
6x Rękawice techniczne,
6x Kominiarki strażackie,
2x Sygnalizator bezruchu,
1x Pałka do kierowania ruchem,
1x Nosze płachtowe,
1x Lanca kominowa,
1x Agregat prądotwórczy,

Dzięki doposażeniu możemy lepiej realizować nasze podstawowe cele związane z poprawą bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Gorzyce i okolic. Ponadto zwiększy się możliwość udzielania profesjonalnej pomocy osobom pokrzywdzonym.
W ramach udzielonego wsparcia finansowego Druhowie i Druhny z OSP w Gorzycach serdecznie dziękują za wsparcie Gminie Gorzyce, Sołtysom Gorzyc i Kolonii Fryderyk, Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach i Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej za środki z KSRG oraz wszystkim, którzy wsparli nas na dorocznej akcji „Kalendarz OSP”.
_____________________________________
Gmina Gorzyce
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach